TransInfo

Kokių kompetencijų reikia kelių transporto srities profesionalui?

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Logistikos sektoriui Lietuvoje sparčiai plečiantis ir pritraukiant naujus darbuotojus vis aktualesnis darosi jų kompetencijos klausimas. Tad kokių gi kompetencijų turinčio darbuotojo reikia transporto veiklą vykdančiai įmonei ir kokios papildomos žinios praverstų transporto vadybininkui kasdieniame darbe?

Transporto vadybininko kursai

Pagal Europos parlamento ir tarybos reglamentą (Nr.1071/2009 3str.), įmonė, kuri pageidauja gauti licenciją kroviniams ar keleiviams vežti, ir visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą. Įmonė privalo turėti darbuotoją (transporto vadybininką), turintį galiojantį profesinės kompetencijos pažymėjimą. Juo gali būti įmonės vadovas ar jo įgaliotas kitas įmonės darbuotojas.

Profesinės kompetencijos pažymėjimas įgijamas išlaikius egzaminą Lietuvos transporto saugos administracijoje (LTSA, buvusi Valstybinė kelių transporto inspekcija). Profesinės kompetencijos pažymėjimas galioja neterminuotai.

Egzaminas parenkamas pagal licencijuojamą kelių transporto veiklos rūšį. Tai gali būti keleivių vežimas vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais, keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais, krovinių vežimas vidaus maršrutais, krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais.

Jei įmonė užsiima krovinių pervežimu tarptautiniais maršrutais, joje dirbantis vadybininkas turės laikyti egzaminą iš 3 dalių, pagrindinės dalies, krovinių vežimo vidaus maršrutais ir krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalies.

Pagrindinę dalį sudaro bendros temos: civilinė, komercinė, socialinė, mokesčių teisė, įmonės verslo ir finansų valdymas, patekimas į rinką, techniniai standartai, saugus eismas kelyje. Krovinių vežimo vietiniais maršrutais dalyje reglamentuojamos nuostatos krovinių vežimui šalies viduje, transporto priemonių svoris ir matmenys, pakrovimo, iškrovimo ir sandėliavimo tvarka. Krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais dalį sudaro CMR koncencija, muitinės formalumai, gyvų, pavojingų, greitai gendančių produktų vežimas ir kt.

Saugos specialisto kursai

Įmonėje, kuri veža pavojinguosius krovinius ar atlieka su tuo susijusį pakavimą ar krovimą, privalo būti paskirtas bent vienas pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas, atsakingas už pagalbą įmonei vykdant tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas privalo turėti pagal atitinkamą transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę galiojantį pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą.

Pažymėjimas išduodamas asmeniui, išklausiusiam atitinkamus mokymo kursus pagal pasirinktą transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę mokymo įstaigoje ir išlaikiusiam egzaminą LTSA. Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos.

Norintiems tapti pavojingų krovinių vežimo (ADR) saugos specialistais, privaloma: būti įgijus ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, baigti ADR saugos specialisto kursus vairavimo mokykloje, Išlaikyti egzaminą LTSA.

Tachografų kursai

Tachografų kursai skirti vairavimo ir poilsio rėžimo apskaitos vedimui. Kursų metu vadybininkai supažindinami su vairavimo, darbo ir poilsio režimo apskaitos vedimu naudojant skaitmeninius ir analoginius tachografus, „atostoginių“ blanko pildymo niuansais, vairavimo, darbo ir poilsio trukmėmis, išimtimis keliantis keltu, sankcijomis, numatytomis už neteisingai vedamą vairavimo, darbo ir poilsio trukmės apskaitą.

FIATA diplomas

FIATA tai tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija – pasaulyje didžiausia transporto srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, jungianti daugiau kaip 40 000 logistikos įmonių.

FIATA diplomas – aukščiausią jo turėtojo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, puikiai vertinamas tiek darbdavių, tiek darbuotojų. Tai asmeninis (skiriamas ne įmonei, o darbuotojui) diplomas, kuris garantuoja, kad klausytojas atitinka FIATA transporto specialistams keliamus reikalavimus.

FIATA diplomas gaunamas išklausius 15 modulių kursą, išlaikius egzaminus, pagal kiekvieno modulio programą, bei parašius baigiamąjį darbą. FIATA kvalifikacinius mokymus ekspeditoriaus diplomui gauti organizuoja Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“.

Programa skirta transporto įmonių aukštesnio lygio vadovams, vadybininkams, vedantiesiems specialistams bei kitiems praktikams, dirbantiems ekspedijavimo ir logistikos versle. Programos metu gilinamos bendros žinios apie transporto sistemą, tarptautinę apskaitą ir mokesčius, atsakomybės draudimą, muitinės veiklą, tiekimo grandinę, sandėlių veiklą, logistikos centrus, kelių, geležinkelių, vandes ir oro transportą, multimodalius vežimus, ypatingų krovinių vežimą, informacinius srautus logistikoje ir saugą.

Nuotr. Still

Paantraštės