Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Penktadienį Seimas priėmė daugumą Senato pataisymų, pasiūlytų dėl įstatymo pakeitimo projekto, palengvinsiančio mokesčių surinkimą iš vairuotojų, keliaujančių ES keliais. Vairuotojai už važiavimą galės mokėti elektroniniu būdu, naudodami vieną įrenginį. 

Pataisymai, pasiūlyti aukštesniųjų Parlamento rūmų, buvo skirti projekto patobulinimui, teisinės technikos išgryninimui. Dabar įstatymą vertins prezidentas.

Mokamų autostradų ir Valstybinio kelių fondo įstatymo pakeitimo esmė – nuo šiol vairuotojai galės mokėti už važiavimą Europos keliais naudodamiesi vienu įrenginiu. Turimos omeny taisyklės, reglamentuojančios Europos elektroninių mokesčių už kelių infrastruktūrą sistemos (EETS- European Electronic Toll Service), funkcionavimą. Vairuotojams suteikiama galimybė už važiavimą visais ES, tarp jų ir Lenkijos, keliais, mokėti elektroniniu būdu. Šis sprendimas tik papildo atskirų ES šalių naudojamas apmokėjimo elektroniniu būdu už važiavimą keliais  sistemas. 

Naudodamasis EETS paslauga, vartotojas gaus: sąskaitą už priskaičiuotus mokėti mokesčius už važiavimą ES keliais konkrečiu laikotarpiu, įrenginį, kurio pagalba galima apskaičiuoti mokėtinus mokesčius važiuojant keliais visoje ES teritorijoje.

Naujas reglamentavimas bus taikomas tik tuose keliuose, kuriuose yra įdiegtas elektroninio atsiskaitymo už važiavimą jais sistemos. Lenkijoje  tokius kelius administruoja Generalinė nacionalinių kelių ir autostradų direkcija.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros