Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Per mėnesį Lietuvos eksportas sumažėjo 2,4 proc., importas – 4 proc. Per metus eksportas didėjo 2,5 proc., importas – 3,4 proc.

Vasarį prekių eksportuota už 2,05 mlrd. eurų, importuota – už 2,28 mlrd. eurų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų duomenimis, pranešė Lietuvos statistikos departamentas.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,24 mlrd. eurų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,22 mlrd. eurų, rašoma pranešime.

Vasario mėn. eksporto ir importo rodikliai

Per mėnesį (vasarį, palyginti su sausiu) eksportas sumažėjo 2,4 proc., importas – 4 proc. Statistikos departamento duomenimis, eksporto sumažėjimui įtakos turėjo smuktelėjęs naftos produktų (15 proc.), javų (75,6 proc.) eksportas. Importo sumažėjimą lėmė sumažėjęs žalios naftos (13,7 proc.), elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (28,7 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 0,3 proc., importas – padidėjo 0,3 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 8,5 proc., be mineralinių produktų – 7 proc.

Per metus (2018 m. vasarį, palyginti su 2017 m. vasariu) eksportas padidėjo 2,5 proc., importas – 3,4 proc. Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (20,2 proc.), įvairių chemijos produktų (71 proc.) eksportas.

Importo padidėjimą lėmė padidėjęs mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,3 proc.), žalios naftos (11,2 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 3,1 proc.), importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,9 proc., importas – 3,2 proc.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 1,7 proc., be mineralinių produktų – 7,3 proc.

Sausio-vasario mėn. eksporto ir importo rodikliai

Šių metų sausio-vasario mėnesiais, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 7 proc., importas – 8,8 proc.

Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (20,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (26,3 proc.) eksportas.

Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs žalios naftos (15,1 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 4,5 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (14,2 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,6 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 10,3 proc., importas – 9,2 proc.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,9 proc., be mineralinių produktų – 9,5 proc.

Sausio-vasario mėn. Lietuvos eksporto ir importo krytys

Šių metų sausio-vasario mėnesiais Lietuva daugiausia eksportavo į:

– Rusiją (12,5 proc.), – Latviją (9,6 proc.), – Lenkiją (8,6 proc.), – Vokietiją (7,4 proc.).

Importavo iš:

– Rusijos (15,7 proc.), – Vokietijos (12,2 proc.), – Lenkijos (10,9 proc.), – Latvijos (7,3 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Jungtines Valstijas (10,2 proc.), Lenkiją (9,4 proc.), Vokietiją (9,2 proc.), Švediją (7,4 proc.) ir Latviją (6,5 proc.).

Eksportuotos ir importuotos prekės

Šių metų sausio-vasario mėnesiais Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 14,9 ir 22,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 14,9 ir 17,4 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (po 11,4 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (21 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (8,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,7 proc.).

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros