Aštri Mobilumo paketo kritika. Galiausiai buvo leista kalbėti vežėjams ir ekspeditoriams

Aštri Mobilumo paketo kritika. Galiausiai buvo leista kalbėti vežėjams ir ekspeditoriams

Aštri Mobilumo paketo kritika. Galiausiai buvo leista kalbėti vežėjams ir ekspeditoriams

Vežėjai ir ekspeditoriai nusivylė Europos Sąjungos Tarybos sprendimu. Transporto, ekspedijavimo ir logistikos sektorių vienijanti Europos organizacija CLECAT dar lapkričio mėnesį paragino valstybes nares atmesti Austrijos pirmininkavimo pasiūlymą dėl lex specialis ir visiškai pašalinti tarptautinį transportą iš komandiravimo nuostatų. Pasak organizacijos, Mobilumo paketo nuostatos neapsaugos transporto sektoriaus darbuotojų ir negarantuos sąžiningos konkurencijos Europos rinkoje.

Kai gruodžio mėnesio pradžioje ES Taryboje buvo pasiektas komandiravimo nuostatomis transportą apimantis susitarimas, CLECAT paskelbė dar vieną, kritikos kupiną pareiškimą.

Organizacijos nuomone – „Bendrasis Tarybos požiūris jokiu būdu neatitinka paprastų, vienodų, aiškių ir lengvai įgyvendinamų taisyklių, kurios palengvintų transporto operacijas, apsaugotų šio sektoriaus darbuotojus ir užtikrintų sąžiningą konkurenciją”. Yra net priešingai.

Neigiamos Paketo pasekmės

CLECAT priklausančios organizacijos perspėja apie neigiamas šios pozicijos pasekmes, dėl kurių bus sumažintas anksčiau Europos kelių transporto bendrosios rinkos dėka pasiektas efektyvumas ir nauda aplinkai.

Pasak jų, Tarybos susitarimas jokiu būdu neatitinka šiandienos transporto veiklos sudėtingumo.

ES vidaus rinka išsivystė ir išeina už dvišalio importo/eksporto ribų, ir todėl turi savo ES transporto sistemas. „Tik dvišalių vežimų išjungimas (iš delegavimo nuostatų – red. pastaba), toli gražu nėra pakankama, kad būtų užtikrinta gerai veikianti kelių transporto vidaus rinka”, – skaitome CLECAT komunikate.

Jei taisyklės įsigalios tokia forma, kokia buvo priimtos ES Taryboje, tai tik sukels nereikalingą tuščią ridą, sumažins darbuotojų lankstumą ir mobilumą, tokiu būdu įtakojant visą ES ekonomiką – mano organizacija. Be to, jos sumažins darbuotojų produktyvumą ir padidins administracines išlaidas, o tai gali apsunkinti ypač mažų ir vidutinių įmonių veiklą.

CLECAT nariai taip pat kritikuoja susitarimą dėl kabotažo. Jie nurodo, kad nors Tarybos tikslas buvo supaprastinti šios srities reglamentus, buvo nuspręsta juos sugriežtinti, įvedant, be kita ko, atidėjimo laikotarpį. O tai sąjungos nuomone, prisidės prie dar didesnio efektyvumo mažinimo, krovininio kelių transporto pajėgumų trūkumo ir užimtumo mažinimo.

Mobilumo paketas – kas tai yra?

– lex specialis, t. y. išsamios taisyklės skirtos ES profesiniams vairuotojams ir susijusios su komandiravimu. Bendrosios taisyklės jau sukurtos, įsigalios 2020 m. ir yra įtrauktos į komandiravimo direktyvą. Tačiau jos nėra susijusios su sunkvežimių vairuotojais, nes dėl jų darbo pobūdžio, europarlamentarai šiuo metu dirba kurdami su transportu susijusias taisykles.

Šie darbai vis dar tęsiasi ir nežinoma, ar bus baigti kitų metų pradžioje. Šiuo metu yra žinoma tik ES Tarybos pozicija dėl Mobilumo paketo.  Taisyklių, kurias palaikė ES Taryba, projektas apima:

– pareigą turėti antrąją išmaniųjų tachografų versiją,

– sistemingo kabotažo apribojimą,

– būtinybę grįžti namo bent kartą per keturias savaites,

– uždraudimą reguliariai praleisti savaitės poilsį transporto priemonės kabinoje.

Dabar Europos Parlamentas turi parengti bendrą poziciją, o tai nebus lengva, daugiausia dėl kai kurių Vakarų šalių narių nenorėjimo bendradarbiauti.

EP aptariamas mobilumo paketas susideda iš trijų ataskaitų apie:

– kabotažą,

– komandiravimą,

– vairuotojų poilsį.

Jei EP parengs bendrą poziciją, tada tik per trišalį dialogą, tai yra bendradarbiaujant su Tarybą ir Europos Komisija, galima bus nustatyti galutinę teisės aktų formą.

Fotolia nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi