Norite vykdyti kabotažą Europos Sąjungoje? Štai svarbiausias taisykles

Norite vykdyti kabotažą Europos Sąjungoje? Štai svarbiausias taisykles

Norite vykdyti kabotažą Europos Sąjungoje? Štai svarbiausias taisykles

Kabotažiniai pervežimai auga kiekvienais metais. Eurostat duomenimis, 2013–2017 m. šio transporto apimtis padidėjo 43 proc. 2017 metais beveik pusė (46 proc.) Europos Sąjungos kabotažinių operacijų buvo vykdoma Vokietijoje. Lietuviai atliko 5,7 proc. ES kabotažo vežimų.

Griežtos baudos už neteisėtą kabotažą

Negalima užmiršti, kad kabotažui taikomi labai tikslūs teisės aktai, o dėl jų atsiradusių įsipareigojimų nevykdymas gali sukelti griežtą bausmę. Senosios ES šalyse, kuriose vežėjai vykdo didžiausią kabotažo operacijų skaičių, bet kokie tokių taisyklių pažeidimai baudžiami griežčiausiai.

Pvz., Vokietijoje, pagal krovinių vežimo įstatymo (GüKG) 19 str. 2a d. susijusią su 7 d., baudos vežėjui gali siekti 5 tūkst. eurų. Paprastai už pirmąjį pažeidimą skiriama 1 tūkst. Eur bauda. Daug griežčiau traktuojamas užsakovas – pagal GüKG Nr. 1, 19 str. 7 d., susijusią su 1a d., jam gali būti skirta iki 20 tūkst. Eur bauda.

Už kabotažo taisyklių pažeidimus Prancūzijoje baudžiama iki 15 tūkst. Eur bauda. Be to, transporto priemonė sustabdoma tol, kol vežėjas prisitaiko prie galiojančių taisyklių. Esant sunkiems ir pakartotiniams pažeidimams, bendrovė taip pat gali gauti laikiną kabotažo Prancūzijoje atlikimo uždraudimą.

Ispanijoje, kaip ir Vokietijoje, baudos už neteisėtą kabotažą taikomos ne tik vežėjui, bet ir atitinkamą paslaugą užsakiusiai įmonei. Nesvarbu, ar tai yra vežėjas, ekspeditorius ar siuntėjas. Vežėjui gali būti skirta 4 001 Eur bauda, o kabotažo paslaugų teikėjui – 2 001 Eur bauda.

Du kabotažo variantai

Kabotažą ES šalyse reglamentuoja 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009. Tai susiję su bendromis patekimo į tarptautinę kelių transporto rinką taisyklėmis. Be to, nacionalinės teisės aktai paaiškina ES teisės akto nuostatas.

Pagal minėtą reglamentą kabotažo operacijas gali vykdyti bendrijos koncesiją turintis vežėjas (o jei vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis, jis turi turėti vairuotojo pažymėjimą). Negalima užmiršti, kad kabotažas gali būti atliekamas tik kaip transporto dalis – po visiško iškrovimo paskirties šalyje. Kabotažo operacijų atveju pakrovimas ir iškrovimas turi vykti vienos šalies teritorijoje.

Kabotažo operacijos pagal ES reglamentus yra leidžiamos dviem variantais:

– kabotažas pirmojoje tarptautinio transporto iškrovimo šalyje,

– kabotažas kitose Sąjungos šalyse, po tarptautinio transporto iškrovimo.

Pirmojo varianto atveju Reglamento (EB) Nr.1072/2009 nuostatos aiškiai nurodo, kad galima atlikti kabotažus, kurie yra tarptautinio vežimo iš kitos valstybės narės arba trečiosios šalies į priimančiąją valstybę narę rezultatas. Trys kabotažai gali būti atliekami per 7 dienas nuo paskutinio iškrovimo iškrovimo šalyje. Tačiau antrajame variante vežėjas gali vykdyti kabotažą kaimyninėse šalyse (išskyrus krovinių gabenimą tarptautiniu transportu), tačiau įvažiavus be krovinio į šalies teritoriją, jis turi tam tik 3 dienas.

Antrame variante – po iškrovimo, kas svarbu vienoje iš valstybių narių, galima patekti į kitą šalį „tuščiai“ ir per 3 dienas nuo sienos kirtimo momento atlikti vieną kabotažą.

Dažnai vežėjai užmiršta, kad po transporto atlikimo iš valstybės narės į kitą šalį už Sąjungos ribų (pvz., Šveicarijoje) ir joje iškrovus prekes, nėra galimybės grįžti „tuščiai“, pvz., į Prancūziją, ir pasinaudoti ten galimybe atlikti kabotažą. Prancūzijos tarnybos gana noriai naudojasi šios nuostatos nežinojimu, skiria baudas už neteisėtą kabotažą, ir deja, nėra pagrindo nesutikti ir nepriimti tokios baudos.

Neužmirškite apie šiuos dokumentus

Kad būtų išvengta griežtų nuobaudų už įsipareigojimų nevykdymą, turite įsiminti dokumentus, kuriuos vairuotojas turi visada turėti su savimi:

– CMR tarptautiniam vežimui prieš kabotažo operaciją,

važtaraštį kiekvienam kabotažo transportui.

Be reikalaujamų duomenų, šiuose dokumentuose turėtų būti nurodyta transporto priemonės iškrovimo data ir transporto priemonės valstybinis numeris.

Svarbu tai, kad šie dokumentai gali būti ir elektronine forma. Tačiau jie turi būti nuolat prieinami, kad vairuotojas galėtų juos parodyti patikrinimo atveju.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi