Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Praeitą savaitę Taryba įgaliojo Komisiją pradėti prekybos derybas su Australija ir Naująja Zelandija ir priėmė derybinius nurodymus, skirtus vienoms ir kitoms deryboms.

Šiandienos sprendimu pradėti prekybos derybas su Australija ir Naująja Zelandija abiem šalims duodamas aiškus ženklas, kad mes vertiname mūsų partnerystę ir norime stiprinti esamus ryšius. Be to, tokiu būdu pasauliui primename ES įsipareigojimą dėl atvirumo, laisvos prekybos ir visuotinio bendradarbiavimo – pasakė šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos ekonomikos ministras Emilis Karanikolovas.

Prekybos susitarimais su abiem šalimis visų pirma bus siekiama toliau šalinti esamas kliūtis prekybai, panaikinti muitus prekėms ir suteikti geresnę prieigą prie paslaugų ir viešųjų pirkimų Australijoje ir Naujoje Zelandijoje. Sektoriais, kuriems laisvosios prekybos susitarimai, tikėtina, duos daugiausiai naudos, yra variklinė įranga, mašinos, cheminiai produktai, perdirbti maisto produktai ir paslaugos.

Įgaliojimais ypač siekiama apsaugoti pažeidžiamus sektorius, pavyzdžiui, žemės ūkį, kuo labiau padidinant rinkos atvėrimo naudą, bet nekenkiant vietos gamintojams. Įgaliojimuose nenumatomas visiškas prekybos žemės ūkio produktais liberalizavimas, kadangi numatyta, kad jiems taikomos specialios sąlygos.

Įgaliojimais numatoma išsami ir moderni sistema, grindžiama aukščiausio lygio darbo, saugos, aplinkos, klimato ir vartotojų apsaugos standartais.

Įgaliojimų projektą Komisija pateikė 2017 m. rugsėjo mėn. po sėkmingų parengiamųjų diskusijų, kurios padėjo apibrėžti būsimų susitarimo taikymo sritį.

Bendradarbiavimas su Australija ir Naująja Zelandija

ES jau glaudžiai bendradarbiauja su Australija ir Naująja Zelandija ekonominės ir prekybos politikos klausimais partnerystės susitarimų, kurie buvo sudaryti atitinkamai 2008 m. ir 2017 m., kontekste.

ES taip pat yra su abiem šalimis sudariusi dvišalius susitarimus dėl abipusio tam tikrų techninių sertifikatų pripažinimo, kuriais dėl mažesnių eksportuojamų ir importuojamų prekių bandymo ir sertifikavimo išlaidų sudaromos palankesnės sąlygos prekybai pramonės gaminiais. Prekybos kliūtys tam tikruose sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio ar tekstilės gaminių, nors iš esmės ir ribotos, tebėra ganėtinai didelės.

Svarbūs faktai apie prekybą su Australija

ES yra trečia didžiausia Australijos prekybos partnerė. 2017 m. dvišalė prekyba sudarė daugiau negu 47,7 mlrd. Eur, o teigiamas prekybos balansas ES naudai viršijo 21 mlrd. Eur.

ES eksportuoja į Australiją daugiausia pramonės gaminius, o Australija eksportuoja į ES daugiausia mineralines prekes ir žemės ūkio produktus. ES bendrovės teikia Australijai komercines paslaugas, kurių vertė siekia beveik 20 mlrd. Eur, o jos investicijos šioje šalyje sudaro daugiau kaip 160 mlrd. Eur (2016 m.).

Svarbūs faktai apie prekybą su Naująja Zelandija

Metinei dvišalei prekybai 2017 m. viršijus 8,7 mlrd. Eur, ES yra antra didžiausia Naujosios Zelandijos prekybos partnerė po Australijos. Didžiąją Naujosios Zelandijos eksporto į ES dalį sudaro žemės ūkio produktai, o ES eksportą į Naująją Zelandiją daugiausia sudaro pagamintos ir pramoninės prekės. Prekybos su Naująja Zelandija teigiamas prekybos balansas ES naudai sudaro 1,9 mlrd. Eur (2017 m.), o ES bendrovių tiesioginės užsienio investicijos Naujojoje Zelandijoje viršija 10 mlrd. Eur.

-
+

Šaltinis: europa.eu

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros