TransInfo

Svarbiausi pakeitimai Europos transporto sektoriuje. Patikrinkite, ką atneš 2021 metai

Vidutinis skaitymo laikas 11 minutės
|

6.01.2021

Be kelių rinkliavos tarifų padidinimo kai kuriose Europos Sąjungos šalyse transporto sektorių šiais metais laukia daugybė kitų pakeitimų, susijusių su kelių eismo, darbo užmokesčio ir krovinių vežimo keliais taisyklėmis. 

Minimalaus atlyginimo didinimas 

Lietuva

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas, kuriuo siekiama, kad komandiruojamų darbuotojų darbo užmokestis nebūtų keičiamas neapmokestinamais dienpinigiais. Minimalaus mėnesinio vairuotojų atlyginimo (MMA) koeficientas buvo padidintas nuo 1,3 iki 1,65 (palyginti su ankstesne suma, padidėjimas yra 58 Eur). 

Tai reiškia, kad dalies vairuotojų atlyginimas, neskaičiuojant dienpinigių, prasidės nuo 1059,30 Eur neatskaičius mokesčių. Į rankas tai būtų virš 700 Eur. Likusią atlyginimo dalį leidžiama išmokėti neapmokestinamais dienpinigiais. Vairuotojų pensija bus skaičiuojama atsižvelgiant į minėtą sumą.

Nyderlandai

Pagal Nyderlandų reglamentus, kolektyvinės sutartys (vad. CAO) transporto ir logistikos sektoriuje galioja tik verslininkams iš Nyderlandų, užsienio vežėjai į komandiruotę išsiųstiems vairuotojams privalo taikyti visuotinai taikomas minimalias algas. Nuo 2021 m. pradžios įstatyme nustatytas minimalus darbo užmokestis (bruto) vyresniam nei 21 metų asmeniui turi būti 1648 Eur per mėnesį (388 Eur per savaitę ir 78 Eur per dieną).

Žemiau pateikiami nuo 2021 m. galiojantys minimalūs (bruto) valandiniai įkainiai.

21-jų metų ir vyresnis darbuotojas 20 metų darbuotojas 19 metų darbuotojas 18 metų darbuotojas
36 val. darbo savaitė 10,80 Eur 10,24 Eur 6,49 Eur 5,40 Eur
38 val. darbo savaitė 10,24 Eur 8,19 Eur 6,14 Eur 5,12 Eur
40 val. darbo savaitė 10,24 Eur 7,78 Eur 5,84 Eur 4,86 Eur

Prancūzija

2021 m. sausio 1 d. minimalus valandinis įkainis Prancūzijoje padidėjo maždaug 1 proc. ir siekė 10,25 Eur (nuo 10,15 Eur po padidinimo 2020 m. sausio mėn.). Mėnesinio atlyginimo bruto dydis tai šiek tiek daugiau nei 1554 Eur.

Vokietija

2021 m. sausio 1 d. minimalus atlyginimas Vokietijoje padidėjo iki 9,50 Eur už valandą. Įstatyme nustatytas minimalus darbo užmokestis turėtų būti palaipsniui didinamas iki 10,45 Eur bruto per valandą, ir po šešių mėnesių turėtų būti tikimasi dar vieno atlyginimo padidėjimo.  

2021 m. liepos 1 d. ši suma sieks 9,60 Eur. Kitas minimalių atlyginimų didinimas Vokietijoje vyks 2022 m. sausio 1 d., o valandinis įkainis padidės iki 9,82 Eur. Paskutinis atlyginimų didinimo etapas numatytas 2022 m. liepos 1 d. Tada darbo užmokestis Vokietijoje padidės iki 10,45 Eur per valandą.

Nuo metų pradžios atlyginimas padidėjo vairuotojams, vykdantiems krovinių vežimo paslaugas Vokietijoje (kabotažą, tarptautinius pervežimus su iškrovimu ar pakrovimu Vokietijoje ir papildomą pakrovimą ar dalinį iškrovimą šioje valstybėje).

Krovininį kelių transportą reglamentuojančios taisyklės 

Danija ir kabotažas

2021 m. sausio 1 d. Danijoje įsigaliojo naujas įstatymas dėl vairuotojų darbo užmokesčio, pagal kurį minimalaus darbo užmokesčio nuostatos bus taikomos sunkvežimių vairuotojams, vykdantiems transportą šalyje, kabotažą ir kombinuoto transporto kelių dalį Danijoje. Nuostatai taip pat bus taikomi užsienio transporto įmonėms ir jų darbuotojams. 

Tai reiškia, kad užsienio vežėjai, vykdantys kabotažą Danijos teritorijoje, turės mokėti už tai vairuotojams atlyginimą pagal valandinį įkainį, nustatytą transporto sektoriui nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje (164,96 DKK per valandą, tai yra apie 22 Eur). 

Be vairuotojų atlyginimų skaičiavimų už minėtą transportą, užsienio transporto įmonėms bus nustatyti ir kiti įsipareigojimai. Tai pvz., pareiga užsiregistruoti specialiame vyriausybės registre ir pranešti apie gabenimą, kuriam taikomas minimalus darbo užmokestis. 

Neužregistravus arba neteisingai pranešus apie kabotažo operaciją, vežėjui gali grėsti 10 tūkst. Danijos kronų bauda (apie 1340 Eur). Tačiau jei patikrinimo metu paaiškėja, kad vairuotojas negauna tinkamo atlyginimo už Danijoje atliktą kabotažą, bauda bus daug didesnė, t. y., mažiausiai 35 tūkst. Danijos kronų (apie 4680 Eur). 

Naujosios taisyklės nebus taikomos tarptautiniam transportui ir gabenimams transporto priemonėmis, kurių svoris mažesnis nei 3,5 t. 

Naujosios nuostatos, reglamentuojančios specialųjį transportą Vokietijoje

2021 m. sausio 1 d. Vokietijoje įsigalioja Kelių eismo įstatymo (STVO) pataisa, ir kartu su ja pakeitimai, susiję su specialiuoju transportu (sunkusis ir didelių gabaritų transportas). Naujasis Vokietijos teisinis reglamentavimas daro neigiamą poveikį daugeliui užsienio vežėjų dėl nuolatinių leidimų visos šalies teritorijai išdavimo. Įsigaliojus StVO pataisai, užsienio bendrovės, neturinčios filialo Vokietijoje, nebegalės gauti nuolatinių leidimų visai šalies teritorijai.

Be to, nuo 2021 m. pradžios pasikeis ir mokesčių už leidimų išdavimą apskaičiavimo modelis ir tikimasi didžiulio mokesčio padidėjimo. 

Nauji reikalavimai sunkvežimiams ir nauji draudimai 

Draudimas naudoti CB radiją Vokietijoje

2020 m. viduryje turėjo įsigalioti vokiškas draudimas naudoti CB radiją (tiksliau, naudotis juo be laisvų rankų įrangos). Galų gale, dėl griežto sektoriaus pasipriešinimo, įskaitant transporto asociacijas ir dėl nepakankamo technologiškai pažangių CB radijo modelių, leidžiančių įranga naudotis be rankų pagalbos, prieinamumo, Bundesratas nusprendė atidėti draudimo vykdymą iki 2021 m. birželio 30 d. 

Prancūzija ir sunkvežimių žymėjimas

Prancūzijos vidaus reikalų ministerija parengė teisės aktus, kuriais siekiama apsaugoti pėsčiuosius, dviratininkus ir motorolerių naudotojus. Jais įpareigojama įrengti sunkvežimiuose ženklinimą informuojantį apie akląją zoną. Taisyklės taip pat apibrėžia jo vietą – jis turi būti matomas iš transporto priemonės šonų ir galo.

Ši pareiga taikoma miestuose važinėjančioms sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, kurių leistinas bendrasis svoris didesnis kaip 3,5 tonos. 2021 m. pradžioje taip pat turi būti paskelbtas ženklinimo ant transporto priemonių sąlygas nurodantis reglamentas.

Už šio įpareigojimo nevykdymą, grės bauda už ketvirtos klasės nusižengimą, t. y. net 750 Eur, tačiau per pirmuosius 12 mėnesių truks pereinamasis laikotarpis. Šiuo laikotarpiu transporto priemonių, su šoninės ir galinės aklosios zonos lipdukais, vairuotojai nebus baudžiami net jei lipdukai neatitiks naujų standartų.

franceroutes.fr nuotr.

Griežtesni išmetamųjų teršalų standartai Londone

Londono transporto tarnyba (Transport for London -TfL) dėl koronaviruso pandemijos atidėjo griežtesnių LEZ (Low Emission Zone) standartų įsigaliojimą. Iš pradžių nuo šių metų spalio 26 d. turėjo įsigalioti griežtesni Londono mažos emisijos zonos standartai, galiausiai ši data buvo atidėta iki 2021 m. kovo 1 d.

Dabartiniai LEZ emisijos standartai nustato transporto priemonės išmetamų kietųjų dalelių (PM) kiekio ribą. Griežtesni standartai taip pat nustatys azoto oksidų (NOx) ribą kai kurioms transporto priemonėms. Įsigaliojus pakeitimams, sunkvežimiai turės atitikti „Euro VI“ išmetamųjų teršalų normas (NOx ir PM) arba mokėti dienos rinkliavą už važiavimą per Didžiojo Londono (Greater London) regioną, kuris apima sostinę ir 32 savivaldybes.

Nuo kovo 1 d. už įvažiavimą į regioną sunkvežimiu, kurio leidžiamas bendras svoris viršija 3,5 tonos, ir kuris neatitinka žemiau pateiktų standartų, reikės sumokėti mokestį: 

  • jei transporto priemonė neatitinka „Euro 6“ reikalavimų (NOx ir PM), bus taikomas 100 svarų sterlingų dienos mokestis,
  • jei transporto priemonė neatitinka „Euro 4“ reikalavimų (PM), bus taikomas 300 svarų sterlingų dienos mokestis,

Be pirmiau pateiktų pakeitimų, taip pat pasikeis vežėjų baudimo būdas už reikalavimų nesilaikymą:

  • bus įvesta 1000 svarų bauda (jei bus sumokėta per 14 dienų, sumažės iki 500 svarų) transporto priemonėms, atitinkančioms „Euro 4“ standartą, bet neatitinkančioms „Euro 6“ reikalavimų, kai  transporto priemonės masė viršija 3,5 tonos;
  • kita bauda bus 2 000 svarų (jei bus sumokėta per 14 dienų, ji bus sumažinta iki 1 000 svarų) „Euro 4“ reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms, kurių bendra masė viršija 3,5 tonos, kurios nebuvo tinkamai užregistruotos ir nesumokėjo mokesčio.

Prancūzija ir pakeitimai susiję su žieminėmis padangomis 

Pagal 2020 m. spalio 16 d. reglamentą Nr. 2020-1264 dėl įpareigojimo žiemos laikotarpiu aprūpinti tam tikras transporto priemones, nuo 2021 m. lapkričio 1 d. kalnų vietovėse bus privalomos sniego grandinės ar žieminės padangos. Iki šiol Prancūzijoje buvo privaloma naudoti sniego grandines tik kelio ženklu pažymėtuose keliuose ir tik tada, kai jie buvo padengti sniegu.

Kalnų masyvuose (Alpėse, Korsikoje, Centriniame masyve, Jura masyve, Pirėnuose, Vogėzų masyve) esančių 48 departamentų prefektai sudarys savivaldybių, kuriose žiemą, t. y. nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d., transporto priemonėms bus taikomas naujas reikalavimas, sąrašą. 

Pagal naujus reglamentus bus reikalaujama, kad lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, taip pat sunkvežimiuose be priekabos ar puspriekabės, būtų 4 žieminės padangos (pažymėtos M+S/MS/M&S) arba ant dviejų varančiųjų ratų būtų sumontuotos sniego grandinės. Tačiau sunkiasvorės krovininės transporto priemonės su priekaba ar puspriekabe privalės turėti sniego grandines, leidžiančios jas montuoti bent ant dviejų varančiųjų ratų, net jei jos turi žiemines padangas.

Eismo draudimai sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms 

Naktinis eismo draudimas Tirolyje A12 greitkelyje

Naktinis sunkiasvorių krovinių transporto priemonių eismo draudimas Tirolio A12 greitkelyje (Inntal Autobahn) leido taikyti kai kurias išimtis. Deja, išimčių galiojimas baigėsi kartu su 2020 m. pabaiga. Rašome apie naktinį A12 eismo ribojimą Brenneryje, galiojantį abiem kryptimis tarp 6-ojo  (netoli Langkampfen) ir 90-ojo kelio (Zirl) kilometro. Jis apima sunkvežimius ir sujungtas transporto priemones, kurių maksimalus leistinas bendras svoris yra didesnis nei 7,5 tonos, taip pat sunkvežimius ir savaeiges darbo mašinas su priekabomis, kurių bendras svoris yra didesnis nei 7,5 tonos. 

Priklausomai nuo metų laiko, šios transporto priemonės negali važiuoti maršrutu šiomis valandomis:

– nuo gegužės iki spalio nuo 22 iki 5 val. darbo dienomis ir nuo 23 iki 5 val. sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis,

– nuo lapkričio iki balandžio, nuo 20 iki 5 val. darbo dienomis ir nuo 23 iki 5 val. sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis.

Vietiniai įstatymai (LGBl. 64/2010 su turiniu LGBl. 62/2016) leidžia kai kurias išimtis. Draudimas nebuvo taikomas sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, atitinkančioms „Euro 6“ išmetimo normą (su sąlyga, kad priklausymą šiai Euro klasei patvirtina atitinkamas transporto priemonės ženklinimas pagal IG-L nuostatą – dėl išmetamųjų teršalų klasių žymėjimo). Tačiau ši išimtis nustojo galioti 2020 m. gruodžio 31 d. 

Nuo 2021 m. pradžios naktinis eismo apribojimas nebus taikomas tik:

– greitai gendančių maisto produktų, kurių galiojimo laikas yra tik kelios dienos transportui bei ciklinių spausdintų medžiagų (laikraščių ir žurnalų) gabenimui,

– transportui, kuris būtinas skubiai medicininei priežiūrai užtikrinti,

– gyvų gyvūnų gabenimui,

– transportui, susijusiam su kelių infrastruktūros tiesimu ir rekonstravimu A12 ir A13 greitkeliuose, geležinkelio infrastruktūros išplėtimu maršrutu Miunchenas – Verona arba Brennerbasistunnel geležinkelio tunelio statyba.

– vilkimo transporto priemonių ir kelių pagalbos važiavimui,

– transportui, kurio tikslas yra pakrovimas arba perkrovimas į geležinkelių transportą, į arba iš Hall ir Wörgl geležinkelio terminalų, su sąlyga, kad tokį gabenimą galima įrodyti atitinkamu dokumentu.

Draudimai teršiančioms transporto priemonėms

Primename, kad toje pačioje Tirolio greitkelio atkarpoje (A12 tarp Langkampfen ir Zirl į abi puses) eismo draudimai taikomi žemiausių emisijos klasių sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, viršijančioms 7,5 t. Kalbame apie sunkvežimius, atitinkančius „Euro 0“, „1“, „2“, „3“ ir „4“ standartus, o nuo 2021 m. sausio 1 d. taip pat „Euro 5“.

Išimtimis yra kombinuoto transporto važiavimai, kurių tikslas pakrovimai geležinkeliuose (reikalingas atitinkamas patvirtinamasis dokumentas):

– iki Hall geležinkelio terminalo (privažiuoti galima tik į rytus, išvykti vakarų kryptimi)

– iki Wörgl geležinkelio terminalo (privažiuoti galima tik į vakarus, išvykti rytų kryptimi).

Trans.INFO nuotr.

Paantraštės