TransInfo

800 mln zł na modernizację dróg krajowych. Część z nich spełni wreszcie unijne wytyczne o dopuszczalnym nacisku osi

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycyjnych. Chodzi m.in. o rozbudowę dróg krajowych oraz wzmocnienie ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t na oś. Dzięki temu część polskich dróg będzie spełniała unijną wytyczne dotyczące ciężaru i wymiarów pojazdów drogowych określonej kategorii. Prace będą realizowane na terenie siedmiu województw. 

To zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 ton na oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów i wiaduktów na drogach krajowych” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Zadania te będą realizowane w siedmiu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Plany inwestycji przewidują m.in.   

– rozbudowę DK 22 od Kostrzyna nad Odrą do Karkoszowa. Prawie 19-kilometrowy odcinek tej drogi zostanie dostosowany do standardu drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) poprzez przystosowanie nośności nawierzchni do ruchu o obciążeniu 115 kN/oś. Dodatkowo jezdnia DK 22 zostanie poszerzona i zostaną przebudowane skrzyżowania i przejazdy kolejowe. Termin zakończenia prac do 2027 r. 

rozbudowę DK 22 od skrzyżowania z DK 24 do Gorzowa Wielkopolskiego. Zostanie również dostosowana do standardu drogi klasy GP, również poprzez wzmocnienie nawierzchni. Planowana jest również rozbiórka starego i budowa nowego mostu. Roboty zostaną zakończone w 2026 r.

–  budowę obwodnicy Wałcza w ciągu DK 22. Trasa ta ma zastąpić niedostosowany do nośności 115 kN/oś odcinek drogi od km 159+500 do km 170+000. Obwodnica ma zostać ukończona w 2025 r.

– budowę obwodnicy Augustowa w ciągu DK 16. 6,5-kilometrowy odcinek nowej drogi krajowej będzie przystosowany do nacisku 115 kN na oś. Roboty mają zostać ukończone w 2025 r. 

rozbudowę DK 16 na odcinku ul. Turystyczna, Augustów – Głęboki Bród. Przeszło 22-kilometrowy fragment drogi zostanie dostosowany do nacisku 115 kN/oś. Trasa ma zostać oddana do użytku w 2022.  

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Sprawa nacisków osi w Polsce i wyrok TSUE

W Unii Europejskiej obowiązuje wyżej dyrektywa Rady 96/53/WE, która ustanawia wspólne normy dotyczące ciężaru i wymiarów pojazdów drogowych określonej kategorii, takich np. jak pojazdy ciężarowe. Bruksela wdrażając te przepisy chciała zapobiec sytuacji, w której stosowanie różnych norm w poszczególnych państwach członkowskich utrudniłoby ruch transgraniczny i miałoby niekorzystny wpływ na uczciwą konkurencję.

Polski rząd zobowiązał się otworzyć do 2011 r. drogi dla pojazdów o nacisku 11,5 tony na oś realizujących przewozy międzynarodowe. Ustawa o drogach publicznych w art. 41 ust. 1 wprawdzie dopuszcza ruch pojazdów o maksymalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Jednak już w ust. 2 i 3. tego samego artykułu, z uwagi na ochronę infrastruktury, ogranicza dopuszczalne naciski do 8 i 10 ton w zależności od kategorii drogi. W praktyce zapisy te sprawiły, że ograniczenia obejmują większość dróg w kraju

 

W marcu br., po ponad dwóch latach od złożenia skargi na Polskę, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie niezgodnego z unijnym prawem systemu zezwoleń na poruszanie się po drogach ciężarówkami. Proces wytoczyła państwu polskiemu Komisja Europejska. Bruksela zarzuciła Polsce, że ruch pojazdów z maksymalnym dopuszczalnym naciskiem osi 10 t (oś nie napędowa) i 11,5 t (oś napędowa), jest ograniczony na blisko 97 proc. dróg publicznych. A to jest sprzeczne z zapisami zawartymi w dyrektywie 96/53/WE. 

Trybunał orzekł, że “nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.”

Fot. Wikimedia/Janusz Jurzyk CCA SA 2.5

Tagi