Fot. Flickr/ 70_musclecar_RT+6 CC BY-SA 2.0

Bruksela dopuści 44-tonowe ciężarówki w całej Unii Europejskiej

Obecnie już 13 krajów Unii Europejskiej dopuszcza 44-tonowe ciężarówki w transporcie towarów, a 10 państw pojazdy 60-tonowe. W ramach rewizji dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnej masy i wymiarów pojazdów ciężkich, Komisja Europejska chce dopuścić w całej UE cięższe ciężarówki.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Komisja rozpocznie w najbliższych tygodniach modyfikację obowiązującej dyrektywy europejskiej w sprawie mas i wymiarów pojazdów transportowych w celu ujednolicenia przepisów krajowych, ułatwienia transportu transgranicznego oraz przyczynienia się do efektywności energetycznej i redukcji emisji – donosi hiszpańska federacja związków transportowych Fenadismer.

Komisja Europejska potwierdziła, że ​​obecnie mamy do czynienia z  fragmentacją rynku unijnego pod kątem użytkowania większych i cięższych pojazdów, ze względu na mozaikę krajowych i dwustronnych lub wielostronnych przepisów dotyczących maksymalnych mas i wymiarów. KE zwraca również uwagę na różne wymagania i istniejące systemy zezwoleń obowiązujące w krajach członkowskich oraz niewystarczające wykorzystanie bezemisyjnych pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi i właściwości aerodynamicznych. W związku z powyższym według Brukseli konieczne jest przejście na ekologiczny transport drogowy przez przyspieszenie korzystania z bezemisyjnych pojazdów ciężkich, a także zapewnienie swobodnego przepływu towarów i ujednolicenie zasady dla ruchu transgranicznego większych pojazdów.
Komisja uważa również, że obecne prawo unijne utrudnia wykorzystanie pełnego potencjału dłuższych zestawów standardowych pojazdów (tzw. „europejski system modułowy”) w celu obniżania emisji z sektora transportu drogowego. Wspomniane wyżej rozdrobnienie dotyczy również innych obszarów rynku, takich jak transport intermodalny (transport wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu do tego samego ładunku) oraz przewoźników samochodowych (których specyfika nie jest brana pod uwagę), co generuje straty wydajności przewozów.

 44 tony w całej Wspólnocie

W związku z powyższym Komisja Europejska uważa za konieczną aktualizację obecnych przepisów europejskich w celu zharmonizowania obecnego rozporządzenia. Bruksela uwzględni skuteczne środki, by automatycznie zezwolić na transgraniczny transport cięższych lub dłuższych pojazdów między wszystkimi sąsiednimi państwami członkowskimi. Unijni urzędnicy przewidują także harmonizację i dostosowanie maksymalnych ciężarów i wymiarów do najczęściej stosowanych obecnie limitów, to znaczy zwiększenie ich do 44 ton, co jest już dozwolone w 13 państwach członkowskich oraz europejskie systemy modułowe o długości do 25,25 m i masie do 60 ton – wyjaśnia Fendaismer.

 

Tagi