Co piąte stanowisko kierowcy ciężarówki w Europie jest nieobsadzone. Wkrótce wakatów może być dwa razy więcej

Co piąte stanowisko kierowcy ciężarówki w Europie jest nieobsadzone. Wkrótce wakatów może być dwa razy więcej

Problem braku kadry w branży transportowej jest bardzo poważny i w najbliższych latach będzie się pogłębiał – wynika z badania IRU. Stoi za nim w dużej mierze zły wizerunek kierowców ciężarówek i brak kobiet w sektorze.

Według IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego) europejski sektor transportu drogowego stoi w obliczu najbardziej dotkliwego niedoboru kierowców zawodowych od dziesięcioleci. Organizacja sporządziła na ten temat raport w oparciu o badania przeprowadzone wśród przewoźników, załadowców i managerów z całej branży transportowej w Europie.

Ankiety przeprowadzone od października 2018 r. do stycznia 2019 r. wśród członków IRU i stowarzyszonych organizacji w Europie ujawniły widoczny niedobór kierowców na poziomie 21 proc. w sektorze transportu towarowego. Według stowarzyszenia skala problemu będzie rosła, a przewidywany deficyt osiągnie 40 proc. ponieważ popyt na truckerów jeszcze wzrośnie w 2019 roku.

W Wielkiej Brytanii niedobór kierowców przykładowo zwiększa się dziennie o 50 stanowisk. Z kolei w Niemczech średni wiek kierowcy wynosi 47 lat. Oznacza to, że do 2027 r. około 40 proc. z nich przejdzie na emeryturę powodując lukę kadrową na poziomie 185 tys. pracowników.

Firmy przewozowe w Rumunii stanęły w 2018 r. w obliczu niedoboru kierowców wynoszącego 37 proc., a w 2019 r. wzrośnie on do 70 proc., jeśli tendencje na rynku transportowym się utrzymają i nie ulegnie zmianie sytuacja kadrowa w branży.

W opinii Matthiasa Maedge’a, delegata generalnego IRU, niedobór kierowców ma widoczny wpływ na działalność firm transportowych w Europie.

Niestety sytuacja jeszcze się pogorszy. Nie powinniśmy dać się zwieść myśleniu, że automatyzacja rozwiąże ten problem. Pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, dopóki branża transportu drogowego nie doczeka pełnej automatyzacji. Częściowa automatyzacja, której jesteśmy obecnie świadkami, będzie wymagała znacznej siły roboczej z coraz bardziej zróżnicowanym zestawem umiejętności. To sprawia, że ​​potrzeba zdecydowanych działań by przyciągnąć nowe talenty. To wymóg konieczny już teraz” – oświadczył Maedge w komentarzu do raportu.

Rozłąka z rodziną i warunki pracy działają na niekorzyść

79 proc. ankietowanych przez IRU kierowców uważa, że jedną z głównych przyczyn braku kadry w branży są trudności z przyciągnięciem kobiet do pracy w transporcie. Kierowcy płci żeńskiej stanowią bowiem zaledwie 2 proc. pracowników w europejskim sektorze. 70 proc. twierdzi z kolei, że kadry w transporcie brakuje, ponieważ trudno zachęcić młodych ludzi do pracy w branży.

Dlaczego brakuje zainteresowanych tym zawodem? Aż 57 proc. przebadanych przez związek truckerów i 63 proc. truckerek uważa, że powodem jest ​​zły wizerunek zawodu. 76 proc. upatruje problemu w warunkach pracy, a 76 proc. w zbyt długich rozłąkach z rodziną i ciągłym przebywaniu poza domem. Dodatkowo na niekorzyść branży działa demografia, czyli starzejący się pracownicy. Średnia wieku kierowcy ciężarówki w Europie to 44 lata

Baner szkolenie zniżka firma w Niemczach

Trzeba działać

Według Borisa Blanche, dyrektora zarządzającego IRU, branża transportowa musi podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania w celu rozwiązania problemu braku kierowcy.

“Pozostawiony (brak kierowców – przyp. red.) bez kontroli będzie miał poważne konsekwencje dla europejskiej gospodarki i doprowadzi do wzrostu kosztów dla przedsiębiorstw, konsumentów” – dodał Blanche w komentarzu do raportu.

W tym zawodzie nie brakuje możliwości. Nasze badania wykazały, że satysfakcja z pracy jest zazwyczaj wysoka, a jedynie 20 proc. ankietowanych kierowców wyraża niezadowolenie z wykonywanej pracy ” – mówi dyrektor zarządzający IRU.

Według Blanche’a należy podjąć globalny wysiłek by poprawić wizerunek kierowcy oraz walczyć ze stereotypami. Ten wysiłek powinni podjąć wszyscy w branży.

Należy poprawić traktowanie kierowców, zapewniając odpowiednią i wystarczającą infrastrukturę i udogodnienia” – dodał.

IRU podjęło już pewne działania mające złagodzić brak kierowców w Europie. Unia stworzyła grupę ekspertów zajmującą się przepisami dotyczącymi szkolenia kierowców i ich skuteczności. Z inicjatywy stowarzyszenia powstała też Sieć Kobiet w Transporcie (Women in Transport Network), której celem będzie zwiększenie liczby kobiet w sektorze transportu, a także promowanie transportu jako atrakcyjnej sfery pracy dla kobiet.

 

TransJobs 2

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty