Historia transportu – odc. 83. O tym, co Traktaty Rzymskie zmieniły w transporcie

Historia transportu – odc. 83. O tym, co Traktaty Rzymskie zmieniły w transporcie

1956 rok był ważny dla współczesnego transportu ze względu na kilka aktów prawnych o międzynarodowym charakterze. Ten pakiet legislacyjny stał się kamieniem węgielnym przewozów drogowych, podobnie jak Traktaty Rzymskie zawarte rok później.

We wspomnianym roku pojawiły się:

– Konwencja celna o czasowym wwozie pojazdów użytkowych,

– Konwencja celna o obrocie kontenerowym,

– Konwencja o opodatkowaniu samochodów używanych do międzynarodowych przewozów pasażerskich,

– Konwencja o opodatkowaniu samochodów używanych do międzynarodowych przewozów towarowych. 

Równie znaczące zmiany zachodziły w tym czasie w wielkiej polityce. Spowodowane były szybkim rozwojem gospodarczym i związaną z tym chęcią wprowadzenia ułatwień w handlu międzynarodowym. Traktaty Rzymskie z 25 marca 1957 roku powołały od 1 stycznia Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Był to krok w kierunku wspólnego rynku.

Artykuł 74 traktatu mówił o liberalizacji transportu drogowego, natomiast art. 75 wymagał od Rady Ministrów stworzenia wspólnych reguł przewozów międzynarodowych, natomiast art. 77 przewidywał koordynację prac przez Radę Ministrów. 

Powyższe założenie pozostały fundamentem europejskiej polityki transportowej do 2015 roku, gdy bogate kraje Europy Zachodniej zaczęły ograniczać dostęp do swojego rynku transportowego.

W kolejnym odcinku Historii transportu w Trans.INFO: 

O tym, jak wyglądały stawki za przewozy w latach 50. XX wieku

Zobacz najciekawsze odcinki „Historii transportu”:

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty