Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiany mają zapewnić bardziej przejrzysty kształt pensji minimalnej i będą dotyczyć dodatku stażowego.

Projekt zmian przepisów, który ma uczynić zasady naliczania płacy minimalnej bardziej sprawiedliwymi, przedłożył minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Głównym założeniem jest to, by dodatek za staż pracy został wyłączony z katalogu składników tworzących wynagrodzenie minimalne.

Obecnie do minimalnego wynagrodzenia za pracę wliczane są różne składniki wynagrodzenia, w tym dodatek stażowy. Może to rodzić sytuacje, w których pracownik z większym stażem pracy otrzymujący minimalne wynagrodzenie jest niejako pokrzywdzony w porównaniu z tym, który pracuje od niedawna i dostaje taką samą pensję. Bo osoba z dłuższym stażem, ma wliczany dodatek stażowy do pensji, przez co jej wynagrodzenie zasadnicze jest niższe, niż w przypadku osoby z krótkim stażem, której nie przysługuje dodatek stażowy.

W takich przypadkach dodatek stażowy przestaje pełnić funkcję nagrody i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem” – czytamy w wyjaśnieniu na stronie kancelarii premiera.

Od przyszłego roku ma być inaczej, o ile propozycja zatwierdzona przez rząd zyska poparcie Sejmu i Senatu.

Projekt przewiduje też wprowadzenie definicji „dodatku za staż pracy”, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z nazewnictwem. Będzie to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę.

Taki zapis oznacza wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku przysługującego pracownikowi – bez względu na przyjętą u danego pracodawcy nazwę tego dodatku” – informuje kancelaria premiera.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu