Informacje cyfrowe w transporcie towarowym. Jest porozumienie Rady UE i projekt przepisów

Informacje cyfrowe w transporcie towarowym. Jest porozumienie Rady UE i projekt przepisów

Bruksela chce ułatwić przedsiębiorstwom dostarczanie informacji urzędom w formie cyfrowej. Rada UE uzgodniła wczoraj swoje stanowisko (tzw. ogólne podejście) w sprawie wniosku ustanawiającego jednolite ramy prawne dla wykorzystania elektronicznych informacji o transporcie towarowym.

W opinii Răzvana Cuca, rumuńskiego ministra transportu i przewodniczącego grupy ds. transportu Rady, “to duży krok naprzód w cyfryzacji transportu”, który pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze i będzie korzystny dla środowiska.

Rada chce, by wszystkie właściwe organy akceptowały informacje dostarczane przez firmy drogą elektroniczną. Jednak przedsiębiorcy powinni nadal mieć możliwość udostępniania informacji w formie papierowej.

Wspólne procedury i szczegółowe zasady

W ciągu trzech lat od wejścia w życie nowych przepisów Komisja zamierza ustanowić wspólne specyfikacje techniczne, by zapewnić interoperacyjność różnych systemów i rozwiązań informatycznych wykorzystywanych do wymiany informacji o ładunkach. Mają być ponadto  ustanowione wspólne procedury i szczegółowe zasady dostępu i przetwarzania informacji publicznych przez władze. Chodzi o to, by zapewnić jednolite stosowanie przepisów.

Główną przeszkodą dla szerszego korzystania z dokumentów cyfrowego transportu towarowego jest postrzegana przez Radę jako „niska i niespójna akceptacja dokumentów cyfrowych przez poszczególne organy”. Obecnie do wymiany informacji wykorzystuje się wiele różnych systemów informatycznych, które nie współpracują ze sobą.

Przedłużony okres przejściowy

Rada Unii Europejskiej wprowadziła teraz szereg wyjaśnień w tekście opracowanym przez Komisję. Dotyczą one przede wszystkim zakresu, wymagań i obowiązków wszystkich zaangażowanych stron. Celem jest uproszczenie obowiązków państw członkowskich w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Okres przejściowy został przedłużony przez Radę z czterech do sześciu lat. Rada UE i Parlament Europejski muszą jeszcze uzgodnić ostateczny tekst.

Fot. Pixabay/Pexels

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty