[AKTUALIZACJA] Kolejna generacja inteligentnych tachografów nie będzie gotowa na czas. Pojawi się rozwiązanie przejściowe?
Fot. Continental AG

[AKTUALIZACJA] Kolejna generacja inteligentnych tachografów nie będzie gotowa na czas. Pojawi się rozwiązanie przejściowe?

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności nowe ciężarówki powinny już w tym roku być wyposażone w inteligentne tachografy 2 generacji. Wiadomo jednak, że urządzenie nie będzie miało jeszcze wszystkich funkcji wymaganych przez unijne przepisy, dlatego Bruksela zaproponowała tymczasowe rozwiązanie. Aktualizacja, 2 lutego 2023 r., godz. 13:00

Zgodnie z zapisami Pakietu Mobilności nowe ciężarówki powinny już w tym roku być wyposażone w inteligentne tachografy 2 generacji. Wiadomo jednak, że urządzenie nie będzie miało jeszcze wszystkich funkcji wymaganych przez unijne przepisy, dlatego Bruksela zaproponowała tymczasowe rozwiązanie. Aktualizacja, 2 lutego 2023 r., godz. 13:00

[AKTUALIZACJA] Kolejna generacja inteligentnych tachografów nie będzie gotowa na czas. Pojawi się rozwiązanie przejściowe?
Fot. Continental AG

Pakiet Mobilności przewiduje, że od 21 sierpnia 2023 r. nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentne tachografy 2 generacji. W ubiegłym roku okazało się jednak, że sygnał bezpieczeństwa (OSMNA – Open Service Navigation Message Authentication), który miała dostarczyć Europejska Agencja Kosmiczna (EUSPA) nie będzie dostępny na czas, tj. do sierpnia tego roku. W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała „tachograf przejściowy” jako rozwiązanie tymczasowe. Będzie to urządzenie ze wszystkimi funkcjami standardu 2 generacji poza tym jednym sygnałem – donosi niderlandzka organizacja przewoźników TLN, która jest ściśle zaangażowana w opracowywanie specyfikacji technicznych nowego tachografu.

Początkowo TLN poinformowała, że w związku z brakiem sygnału OSMNA w tachografach przejściowych konieczne będzie ręczne wprowadzanie kodu przekroczenia granicy przez kierowców w transporcie międzynarodowym. W aktualizacji z 1 lutego br. organizacja zdementowała tę informację, podkreślając, że przekroczenie granicy kraju w tachografie będzie jednak rejestrowane automatycznie.

Bruksela rozwiązanie to wypracowała po konsultacjach z producentami, dostawcami tachografów i sektorem transportowym. Dzięki tzw. przejściowemu tachografowi KE uniknęła przesunięcia terminu wdrożenia urządzeń w nowych pojazdach. 

Odkładanie w czasie wprowadzenia inteligentnego tachografu 2 byłoby niewykonalne politycznie, a także niepożądane dla międzynarodowych firm transportowych” – komentuje TLN w oficjalnym komunikacie.

Co to oznacza w praktyce?

Sygnał OSMNA jest dodatkowym zabezpieczeniem sygnału satelitarnego rejestrującego pozycję pojazdu. W nowym tachografie pozycja ta jest rejestrowana, gdy pojazd przekracza granicę kraju i podczas „załadunku/rozładunku”. 

Dodatkowo ma rejestrować pozycję po każdych 3 godzinach skumulowanego czasu jazdy oraz na początku i końcu dnia pracy, tak jak w dotychczasowym smart tachografie 1 generacji. Dodatkowe zabezpieczenie chroni przed manipulacją sygnałem” – wyjaśnia TLN. 

W przejściowym tachografie sygnał pozostaje zatem taki sam, jak w aktualnym inteligentnym tachografie 1 generacji. 

W momencie, gdy sygnał OSMNA będzie gotowy, oprogramowanie tachografu przejściowego będzie wymagało aktualizacji – zapewnia Bruksela. Według KE aktualizacji będzie można dokonać i podczas okresowej kalibracji urządzenia. Najprawdopodobniej będzie musiała zostać przeprowadzona sprzętem warsztatowym dostawcy tachografów. 

W opinii TLN nikt nie może dać stuprocentowej gwarancji, że niezbędna aktualizacja oprogramowania jest rzeczywiście możliwa.

TLN chciałoby zatem, aby KE odpowiednio uregulowała sytuację, aby branża nie była narażona na niespodzianki, jeśli aktualizacja oprogramowania okaże się niemożliwa. Wówczas powinno się umożliwić przewoźnikom dalsze korzystanie z tachografów przejściowych” – podkreśla organizacja.

Ostateczna decyzja w sprawie propozycji KE dotyczącej przejściowych tachografów zostanie podjęta przez państwa członkowskie w Komisji Transportu Drogowego na początku marca. 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)