Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W trzeciej części artykułu skupiłem się na szczegółowym opisie poszczególnych elementów audytu logistycznego. Tym razem przedstawię wyniki audytu procesów logistycznych: ich jakość i efektywność.

Ocena procesu przyjęcie towarów w magazynach:

– przyjęcie odbywa się bez uprzedniej awizacji ze strony dostawców – realizowane są rozładunki na magazynach, w których towar nie jest później składowany (relokacja zapasu) – rozładunki kontenerów odbywają się w magazynie M3, na rampie otwartej, zewnętrznej – rozładunki na magazynie M1 są utrudnione ze względu na specyficzny, stromy zjazd w kierunku magazynu – rozładunki na magazynie M2 realizowane są od czoła magazynu, niemożliwy jest dojazd ciągnika z naczepą od tyłu budynku.

Ocena kompletacja zamówień:

kompletacja odbywa się na podstawie wydrukowanych zamówień, bez użycia skanerów ręcznych (dalej HH) zamówienia są kompletowane w: – pojedynczych lokalizacjach (w obrębie jednego magazynu i jednego poziomu), – pojedynczych lokalizacjach (w obrębie jednego magazynu i wielu poziomów), – wielu lokalizacjach (konsolidacja z kilku magazynów), – kompletacja z chaotycznie ułożonych lokalizacji często bez oznaczeń , – kompletacje wewnątrz lokalizacji z użyciem wind towarowych o ograniczonej przepustowości i wydajności.

Ocena efektywności i jakości procesów przyjęcia towaru:

– W magazynie M1 jest duże wypełnienie, przez co kolejne dostawy powodują zajmowanie całej powierzchni, zastawianie korytarzy, a tym samym wpływają na zwolnienie realizacji procesów, łamanie zasad BHP, itp. – W magazynach: M2 oraz M3 wykorzystywane są rampy. Procesy ładunkowe realizowane na rampach są nieefektywne, gdyż w stosunku do doków/bram: wydłużają drogi transportowe, wymagają pracy na zewnątrz (utrudnienia: temperatura, ryzyko wypadkowe), powodują straty energii cieplnej (zimą ciepła, latem chłodu), itp. W nowoczesnych rozwiązaniach rampy nie są już stosowane (ich obecność była spowodowana brakiem właściwych rozwiązań technicznych na pograniczu magazynu i środków transportu, szczególnie z wykorzystaniem taboru kolejowego, itp.).

Szczególnie uciążliwa jest obsługa pojazdów nieprzystosowanych do pracy przy rampach (brak platformy), czego potwierdzeniem są choćby długie czasy rozładunku kontenerów (nawet 6 osób przez 6h, co daje 36 roboczogodzin, a więc tydzień roboczy dla 1 pracownika! dla jednej tylko dostawy).

Procesy przyjęcia nie są efektywne z następujących powodów:

– są realizowane sposobami technicznie niewydajnymi (niska ergonomia, przerywane, rampa, transport, przepakowywanie na palety i późniejsze 2 kontrole, ponowny transport), – pochłaniają więcej pracy, choćby ze względu na transport na wyższe poziomy na buforowanie i późniejszy ponowny transport do strefy kompletacji, gdy można byłoby utworzyć strefę składowania oferującą jednocześnie strefę kompletacji, – sam transport jest nieefektywny (np. wykorzystanie windy, która będąc pionowym i przerywanym środkiem transportu pracuje wolniej, tworząc jednocześnie wąskie gardło), w którym duża część procesów to puste przebiegi (powrotne).

Ocena efektywności i jakości procesu rozmieszczenia towaru w magazynie:

– rozmieszczenie towarów w magazynach ma dwojaki charakter: rozmieszczenie w kilku obiektach oraz rozmieszczenie w konkretnych magazynach. – rozproszenie magazynów powoduje występowanie trudności związanych z łączeniem towarów do wysyłki końcowej, w postaci: trudności proceduralnych (dokumenty), transportu pomiędzy magazynami (czas, konieczność dodatkowych prac ładunkowych, pakowania, itd.) i w końcu wydłużonego czasu realizacji zamówień (odgrywającego coraz większą rolę w obszarze handlowo-sprzedażowym). – rozmieszczenie towarów w samych magazynach wymaga realizacji pewnych analiz (głównie ABC ze względu na rotację i dodatkowe kryteria). Istnieje szereg utrudnień pozwalających na uporządkowanie tego aspektu (duża ilość towaru nierotującego zajmującego jednocześnie dużą powierzchnię i stanowiącego sporą wartość; składowanie blokowe; rozproszenie magazynów, itd.).

Same towary nierotujące oprócz zamrożonego kapitału i zajętej powierzchni powodują występowanie innych trudności, jak np. konieczność corocznych ewidencji, blokowanie „lepszych” powierzchni, do których drogi są krótsze, niewykorzystanie pełnej wysokości składowania w obiektach ograniczenia wynikające ze stertowania w określonej, maksymalnej ilości warstw).

Analizy rotacyjności towarów (XYZ/ABC)

Kluczowe dla wyników finansowych przedsiębiorstwa, artykuły zaklasyfikowane jako AX, AY, BX stanowią niecałe 4% wszystkich zapasów ABC Sp. j.

W strukturze zapasów przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę na towary sklasyfikowane jako CZ. Często ich sprzedaż może być w tej chwili niemożliwa lub nieopłacalna, jednakże należy intensywnie szukać rozwiązań mających na celu zbycie tej części majątku firmy.

Szczegółowy rozkład wg rotacyjności zapasów możemy zobaczyć na rysunku nr 5 oraz w tabeli nr 4.

-
+

Tabela: Rozkład towarów w analizie ABC/xyz z podziałem na magazyny

Dla uzupełnienia obrazu rozkładu zapasów w magazynach, należy powyższą analizę uzupełnić o kolejne dane tj. o ilości pobrań. Analizując dane (Tabela nr 4 ) obrazujące rozkład rotacyjności towarów w każdym z magazynów, jednakże podstawowa analiza ABC/XYZ nie odpowiada na pytanie jak bardzo czasochłonny jest proces kompletacji danego artykułu w danej lokalizacji. Na jego podstawie należy określić tylko które z produktów mają największy udział w sprzedaży oraz które z nich charakteryzują się dużą częstotliwością odnawiania zapasu (zejść).

Analiza ABC-FC pozwala na kryteria ABC/XYZ nałożyć ilość pobrań (zadań do wykonania w magazynie) i w ten sposób określić grupę produktów które: są wysoko marżowe, często uzupełniane i mają stałe stany magazynowe, wobec czego przy relatywnie niskim nakładzie sił pozwalają przedsiębiorstwu zarabiać.

W celu optymalizacji ścieżek kompletacji w magazynach spółki, przeprowadzono analizę pogłębioną, które pozwoliła ustalić te indeksy towarowe które były pobierane najczęściej. Po ustaleniu listy kluczowych artykułów, stworzono dla nich specjalną strefę wydań, umiejscowiona w pobliżu stanowisko kontroli jakości i pakowania zamówień.

Analiza ABC-FC (Fuzzy Clasification) dla magazynu M3:

-
+

Źródło: Opracowanie własne

Należy zwrócić uwagę, że 1% zapasu (z artykułów), generuje > 95% sprzedaży co oznacza dla przedsiębiorstwa bardzo wysoki koszt utrzymywania zapasów w lokalizacji.

Drugim kryterium na które należy zwrócić uwagę jest niski % sprzedaży artykułów sklasyfikowanych jako AX przy ponad 14% ilości pobrań, zaledwie 2,99% sprzedaży.

Prawie 99% zapasu składowanego przez przedsiębiorstwo ABC Sp. j odpowiada za zaledwie ~2% przychodów ze sprzedaży, co wprost przekłada się na zamrożenie kapitału w stanach magazynowych i podniesienie kosztów zapasów.

52 965 artykułów poddanych analizie miało fizyczny stan magazynowy, tymczasem 459 z nich odpowiada za ponad 92 % sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przypadku analizy mającej na celu optymalizację ścieżek kompletacji, kluczową informacja dla menadżerów jest ilość pobrań danego artykułu. Ponieważ nie zawsze towary z największą sumaryczna sprzedażą generują największy ruch na magazynie co przekłada się na najwyższy koszt obsługi.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Wpisy na blogu są wyrazem opinii ich autora. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu