Jak prawidłowo oznaczyć lokacje w magazynie?

Piotr Susz

Piotr Susz

11.09.2018
<1000
Jak prawidłowo oznaczyć lokacje w magazynie?

Lokacje w magazynie – założenia

Od sposobu oznaczenia lokalizacji w naszym magazynie, będzie zależała w przyszłości jakość pracy magazynu. W związku z tym, nie warto tracić czasu na rozwiązania tymczasowe lub przejściowe. Prawidłowo zbudowana logika oznaczeń lokacji, pozwala łatwiej orientować się w fizycznej strukturze magazynu. Jeżeli chcemy korzystać ze skanerów i systemu WMS, należy mieć na uwadze poniższe:

 • Kod kreskowy będzie używany w całym magazynie
 • Kod będzie używany w systemie WMS
 • Kod będzie czytany skanerem typu hand-held
 • Kod musi w sposób jednoznaczny identyfikować lokalizację do zagęszczenia:

– oznaczenie strefy (np. budynku)

– pomieszczenie podstrefy (np. antresoli)

– rząd regałowy

– pion w rzędzie (x)

– poziom w rzędzie (y)

– oznaczenie jednostki w lokacji określonej parametrami (x ,y )

rys. 1 – struktura kodu lokacji

undefined

 • system WMS obsługujący magazyn musi być w stanie generować lokacje o parametrach zawartych w etykiecie oraz (opcjonalnie) rozszerzyć skład etykiety o znak literowy na końcu ciągu gdyby zaszła możliwość dalszego zagęszczania składowania
 • Do kodowania powinien zostać użyty standard: Kod -128
 • Przed wprowadzeniem kodów (wydruk i oklejenie) zostaną przeprowadzone testy jakości i szybkości odczytu z testowym modelem skanera które w które zostanie wyposażony magazyn
 • Wydruk etykiet zostanie zrealizowany na etykietach o podwyższonej odporności, laminowanych, nie dopuszcza się wydruku na drukarkach termicznych ze względu na blakniecie etykiet w dłuższym okresie czasu oraz ich małą trwałość

Dla kolejnych pięter, struktura kodu wygląda analogicznie (rys. 2)

undefined

Lokacje buforowe oraz specjalne

Dla lokalizacji buforowych (typu worek) oraz stref buforowych specjalnego przeznaczenia, dopuszczalne są nazwy lokalizacji opisowe np.:

CROSSDOCK– dla palet wchodzących i wychodzących w ten sam dzień bez przypisywania do konkretnej lokalizacji w magazynie

WEJSCIE – dla palet i paczek już przyjętych, ale jeszcze nie rozwiezionych na lokalizacje docelowe (czas pomiedzy przyjęciem a rozłożeniem)

WYJSCIE – dla palet i paczek już wydanych, ale jeszcze nie załadowanych na auta

KONTROLA, inne…

Jak to wygląda w praktyce?

undefined

undefined

undefined

Kalkulacja ilości lokacji dla powyższego rozwiązania

3 piętra (maksymalnie do 26[1] pięter możliwych do utworzenia)

Dla każdego z pięter:

Do 26 zdefiniowanych pomieszczeń

Do 999 rzędów regałowych

Do 999 pionów regałowych (dla każdego rzędu regału) (x)

Do 99 poziomów regałowych (dla każdego rzędu regału) (y)

Do 99 pojemników/kuwet/lokacji w obrębie pojedynczej komórki (x,y)

Maksymalna liczba lokacji na piętro:

Dla pojedynczego pomieszczenia MAX (teoretyczny):

9 781 407 801 pojedynczych lokacji

Oczywiście powyższe obliczenia maja charakter teoretyczny, jednak obrazują jak duża ilość kombinacji jest możliwa dla tego typu oznaczeń.

[1] Ilość liter w alfabecie angielskim

Podsumowanie i wnioski końcowe

Powyżej zaproponowany system oznaczania lokacji zapewni w 100% pokrycie magazynu dowolnej wielkości. Systemem oznaczeń jednoznacznie identyfikuje piętra, pomieszczenia, regały, rzędy, piony, poziomy i jednostki umieszczone w lokalizacjach, niezależnie od ich wielkości i stopnia skomplikowania ułożenia towarów.

Do logicznego i spójnego systemu oznaczeń wymagana jest mapa z oznaczonym przyszłym rozkładem regałów.

Należy również pamiętać, że lokacje oznaczone systemem kodów kreskowych w zależności od typu lokacji (wielkość, przeznaczenie etc.) wymaga odpowiedniego oznaczenia i klasyfikacji w systemie WMS, która to klasyfikacja „sparuje” typ lokacji z typem towaru (te same atrybuty).

Oprócz powyższych, ta sama zasada parowania obejmuje ewentualne wprowadzenie flag rotacyjności. Wtedy dopasowanie towaru do lokacji ma trzy stopnie:

 • Flaga lokacji
 • Flaga rotacji
 • Flaga typu towary

Układanie towarów w magazynie można zagęszczać głębiej[1], do powyższych dodając:

 • Klasy kruchości
 • Wagi
 • Preferencje tworzenia zestawów

inne

[1] Te parametry to już materiał na kolejny artykuł… 🙂

Artykuł pierwotnie opublikowałem na: logistyczne.info – blogu o logistyce w praktyce

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty