Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Chociaż wielu przewoźników nie przywiązuje do niej wagi, klauzula CMR jest jedną z ważniejszych. Dlatego dla własnego dobra należy zadbać, żeby została zawarta w polisie ubezpieczeniowej. Jej brak może czasem skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Wbrew nazwie klauzula CMR dotyczy nie tylko transportu międzynarodowego, ale także i krajowego. Taki jest standard rynkowy. Nie mniej jednak dobrze jest się upewnić, czy faktycznie klauzula danego ubezpieczyciela obejmuje także kierunki transportu na terenie Polski.

Klauzula CMR chroni przed brakami w liście przewozowym

Zgodnie z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia OCPD (i jest to pewien standard rynkowy) warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wpisanie danych przewoźnika do listu przewozowego. Typowy zapis ogólnych warunków ubezpieczenia stanowi z reguły, że zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie przewozy dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, wykonywane na podstawie listów przewozowych wystawionych na ubezpieczonego zgodnie z obowiązującym prawem. Jak wiadomo, w praktyce bywa różnie i zdarza się, że dane te nie są wpisywane tak, jak trzeba. Jeśli list przewozowy będzie nieprawidłowo wypełniony i jednocześnie dojdzie do jakiejś szkody, wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Klauzula CMR chroni przewoźnika przed takimi sytuacjami i ewentualnymi komplikacjami.

Przykład zapisu z ogólnych warunków ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia OCPD w ruchu krajowym ustalone uchwałą nr UZ/174/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z 10 maja 2016 r.

Par. 5 ust. 4 o.w.u.

Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie przewozy dokonywane przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność wykonywane na podstawie listów przewozowych* wystawionych na ubezpieczonego zgodnie z prawem przewozowym.

* – w przypadku przewozów międzynarodowych podstawą jest list CMR

Obowiązki wynikające z klauzuli CMR

Gwarancja ochrony, która wynika z treści klauzuli CMR nie jest bezwarunkowa. W związku z brakiem stosownego wpisu w liście przewozowym, przewoźnik musi jakoś inaczej udowodnić, że to on wykonał przewóz (lub zlecił jego wykonanie) i w związku z tym on jest odpowiedzialny za powstałą szkodę. Zgodnie z treścią tej klauzuli dopuszcza się wykonywanie przewozów przez ubezpieczonego na podstawie listu przewozowego / listu przewozowego CMR, w którym nie jest on wskazany jako przewoźnik główny lub sukcesywny (czyli każdy kolejny). W takiej sytuacji ubezpieczony powinien posiadać:

– zlecenie transportowe, z którego wynika zlecenie mu przewozu oraz

– dokument potwierdzający, że przewóz ten został wykonywany przez niego lub dokument potwierdzający, że przewóz został zlecony kolejnemu przewoźnikowi.

Postanowienia dotyczące ruchu krajowego

Zazwyczaj dopuszcza się wykonywanie przewozów w ruchu krajowym na podstawie innego dokumentu przewozowego niż list przewozowy, np.:

– manifestu,

– listy doręczeń,

– dokumentu MM (przesunięcia międzymagazynowego)

– lub innego dokumentu z którego wynika fakt wykonywania przewozu przez ubezpieczonego.

Warto zatem zadbać, by ta niepozorna klauzula została włączona do zakresu ubezpieczenia.

Foto: Shutterstock

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu