Mandaty w Niemczech. Za przekroczenie prędkości kierowcy ciężarówki grozi nie tylko kara pieniężna

Mandaty w Niemczech. Za przekroczenie prędkości kierowcy ciężarówki grozi nie tylko kara pieniężna

Zapewne prawie każdy kierowca pojazdu ciężarowego w ciągu swojej kariery zawodowej został ukarany za jakieś wykroczenie w ruchu drogowym. Mandaty w Niemczech nakładane na zawodowych kierowców niewątpliwie wpływają na rentowność zleceń, zmniejszają bowiem zysk, który przewoźnik spodziewa się uzyskać realizując zlecenie transportowe. Jak pokazuje praktyka, otrzymanie mandatu za wykroczenie pojazdem ciężarowym w Niemczech za  nawet pozornie niegroźne wykroczenie może zakończyć się karą w wysokości kilkuset euro. Co jeszcze grozi zawodowemu kierowcy za wykroczenie popełnione ciężarówką?

Mandat w Niemczech za wykroczenie pojazdem ciężarowym może skończyć się nie tylko na karze finansowej. Ten, kto porusza się w ruch drogowym na podstawie prawa jazdy otrzymanego w Niemczech, dodatkowo otrzymuje punkty karne. Na szczęście nie dotyczy to polskich kierowców.

Jednakże, co z praktycznego punktu widzenia jest bardziej dotkliwe dla zagranicznych truckerów lub zatrudniających ich firm, w przypadku poważniejszych wykroczeń zamiast punktów karnych kierowca może otrzymać, „czasowy zakaz prowadzenia pojazdu”.

Za co można dostać mandaty w Niemczech?

W kolejnych artykułach z cyklu „Mandaty w Niemczech” opiszemy Państwu najczęściej występujące wykroczenia jakich dopuszczają się polscy kierowcy, za które nakładane są kary w Niemczech.

Najczęściej mandaty dotyczą:

– przekroczenia prędkości,

– niezachowania odstępu,

przeładowania,

– przekroczenia czasu wolnego od pracy,

– złamania zakazu prowadzenia pojazdu ciężarowego w niedzielę lub święta,

– jazdy pod wpływem alkoholu.

Niemcy od zawsze dbali o bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przykładają do tego bardzo dużą uwagę. Dlatego na każdego, kto dopuszcza się naruszenia przepisów bezpieczeństwa, czekają surowe mandaty. W poniższym zestawieniu wskazujemy, ile może kosztować przekroczenie prędkości w Niemczech.

Kary za przekroczenie prędkości dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t (poza miastem/w mieście)

Przekroczenie prędkości Wysokość kary w euro Liczba punktów karnych Zakaz jazdy
do 10 km/h 15 / 20
od 11 do 15 km/h 25 / 30
od 16 do 20 km/h 70 / 80 1/1
od 21 do 25 km/h 80 / 95 1/1
od 26 do 30 km/h 95 / 140 1/2 – / 1 miesiąc
od 31 do 40 km/h 160 / 200 2/2 2 miesiące / 1 miesiące
od 41 do 50 km/h 240 / 280 2/2 2 miesiące / 2 miesiące
od 51 do 60 km/h 440 / 480 2/2 2 miesiące / 3 miesiące
powyżej 60 km/h 600 / 600 2/2 3 miesiące / 3 miesiące

Kary za przekroczenie przekroczenie prędkości dla ciężarówek powyżej 3,5 t przewożących materiały niebezpieczne (poza miastem / w mieście)

Przekroczenie prędkości  Wysokość kary w euro Liczba punktów karnych Zakaz jazdy
do 10 km/h 30 / 35
od 11 do 15 km/h 35 / 60 1/1
od 16 do 20 km/h 120 / 160 1/1
od 21 do 25 km/h 160 / 200 1/2 – / 1 miesiąc
od 26 do 30 km/h- 240 / 280 1/2 – / 1 miesiąc
od 31 do 40 km/h 320 / 360 2/2 2 miesiące / 2 miesiące
od 41 do 50 km/h 400 / 480 2/2 2 miesiące / 3 miesiące
od 51 do 60 km/h 560 / 600 2/2 2 miesiące / 3 miesiące
powyżej 60 km/h 680 / 760 2/2 3 miesiące / 3 miesiące

Maksymalna dopuszczalna prędkość

Zasadniczo Straßenverkehrsordnung – Niemiecki Kodeks Drogowy (dalej jako StVO) rozróżnia dopuszczalną maksymalną prędkość dla samochodów ciężarowych w terenie zabudowany i w terenie niezabudowanym.

– Maksymalne ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t i więcej wynosi 50 km/h w terenie zabudowanym.

– Na drogach federalnych i drogach krajowych maksymalna prędkość dla pojazdów o masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t wynosi 80 km/h. Natomiast samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t mogą jeździć z maksymalną prędkością 60 km/h.

– Na autostradach, gdzie drogi są wyraźnie oddzielone od siebie, maksymalna prędkość dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t na podstawie StVO wynosi 80 km/h.

Inne okoliczności

O wysokości mandatu decydują jeszcze inne czynniki. Kiedy jadąc z niedozwoloną prędkością kierowca w szczególny sposób zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego, grozi mu dodatkowa kara pieniężna sięgająca nawet 145 euro oraz jeden punkt karny.

Kierowcy karani kilkakrotnie w ciągu roku za przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 25 km/h muszą liczyć się z wyższymi karami. Poważne wykroczenia mogą skończyć się nawet odebraniem prawa jazdy na kilka miesięcy. A jeśli nawet to okaże się niewystarczające, kierowca zostaje odesłany na przymusowe badania psychologiczne (z niem. Idiotentest), podczas których specjalista stwierdzi, czy jest zdolny do prowadzenia samochodu.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że jeśli widoczność z powodu mgły, ulewnego deszczu spadnie poniżej 50 metrów, maksymalna prędkość dla pojazdów ciężarowych wynosi do 50 km/h.

Odwołanie od przyznanej grzywny

Od otrzymanego mandatu można odwołać się w czasie dwóch tygodni od jego otrzymania. Odwołanie należy sformułować na piśmie i dostarczyć do urzędu, który go wystawił.

Wskazane jest to w szczególności dla kierowców ukaranych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ponieważ dwie trzecie wszystkich wystawionych mandatów okazuje się wystawiona niesłusznie, co wiąże się głównie z błędnymi pomiarami. Nowoczesne urządzenia umożliwiają co prawda dokładne obliczenia, jednak kiedy zostaną źle zainstalowane lub sformatowane, błędy nie są wykluczone.

Kolejnym powodem do odwołania od przyznanego mandatu może być błędne zdjęcie dowodowe. Kiedy odczytanie tablic rejestracyjnych jest niemożliwe, mandat jest niezgodny z prawem.

Uwaga!

Warto wiedzieć, że o ile w Polsce dla zachowania terminów sądowych i urzędowych wystarczające jest nadanie przesyłki poleconej u operatora pocztowego, o tyle w Niemczech – obowiązuje inna zasada. W sprawach mandatowych, sprzeciw lub wyjaśnienia muszą zostać doręczone w terminie do urzędu/sądu. Liczy się zatem nie data stempla pocztowego, ale data, kiedy urzędnik administracji państwowej otrzyma pismo na biurko. To oznacza, że zaniechania poczty obciążają skarżącego.

Jeżeli Państwa firma została ukarana mandatem w Niemczech lub mają Państwa jakieś inne wątpliwości związane z tematyką poruszoną w artykule piszcie do nas na adres e-mail: preich@translawyers.eu. W naszych kolejnych artykułach postaramy odpowiedzieć na Państwa zapytania. Oczywiście dla Państwa bezpieczeństwa nie będziemy podawać nazw firm, ani innych danych, które zostały nam udzielone.

Fot. Polizei Bayern

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty