Negocjacje francuskich kierowców z pracodawcami zakończone. Jakie wywalczyli podwyżki?
Fot. Pixabay/luctheo Pizabay License

Negocjacje francuskich kierowców z pracodawcami zakończone. Jakie wywalczyli podwyżki?

Po blisko trzech miesiącach negocjacji pracownicy sektora transportu we Francji doszli do porozumienia z pracodawcami. Truckerzy wywalczyli podwyżki - pierwsza w lutym, kolejna w maju. Strona pracodawców również jest zadowolona z zawartego porozumienia.

Po blisko trzech miesiącach negocjacji pracownicy sektora transportu we Francji doszli do porozumienia z pracodawcami. Truckerzy wywalczyli podwyżki - pierwsza w lutym, kolejna w maju. Strona pracodawców również jest zadowolona z zawartego porozumienia.

Negocjacje francuskich kierowców z pracodawcami zakończone. Jakie wywalczyli podwyżki?
Fot. Pixabay/luctheo Pizabay License

FNTR z zadowoleniem przyjmuje ambitne i postępowe porozumienie z korzyścią dla firm i pracowników” – jedna z największych organizacji przewoźników komentuje owocne zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi.

Zanim jednak doszło do porozumienia, przez blisko trzy miesiące toczyły się burzliwe negocjacje trzech największych francuskich związków zawodowych branży transportowej (CFDT, CFTC i SNATT CFE-CGC) z dwiema organizacjami pracodawców (FNTR i OTRE). Ostatecznie w poniedziałek 14 lutego przedstawiciele kierowców i pracodawców podpisali dokumenty podsumowujące zawarte porozumienie. Przewiduje ono podwyżki minimalnego wynagrodzenia z mocą wsteczną od 1 lutego o 5 proc. i kolejne o 1 proc. od 1 maja. Dodatkowo porozumienie zawiera szereg zapisów dotyczących ochrony socjalnej pracowników w branży, np. podwyższenie pułapu wpłat na ubezpieczenia społeczne z 1 do 1,4 proc. przy tym samym schemacie podziału na pracodawców i pracowników, które wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Ponadto porozumienie przewiduje szereg zmian, które mają obowiązywać od 1 marca br., takich jak upoważnienie do dwóch dni płatnej nieobecności na opiekę nad chorym dzieckiem w szpitalu oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia z jednego do dwóch tygodni. 

Podpisanie tych porozumień wynika z woli zbiorowej, organizacji pracodawców i pracowniczych, mającej doprowadzić do realnego postępu w kwestii wynagrodzeń, ale także w sprawach socjalnych. Nasi pracownicy byli zawsze obecni, nawet w szczytowym momencie kryzysu, chcieliśmy, aby FNTR docenił tę lojalność. Dlatego poza zwiększaniem konwencjonalnych minimów chcieliśmy doprowadzić do poprawy ochrony socjalnej, mimo trudnej dla firm sytuacji związanej ze wzrostem cen energii i wszystkich kosztów produkcji. To zwycięstwo (dojście do porozumienia – przyp. red.), które pokazuje, że w naszym kraju jest całkiem możliwe osiągnięcie ambitnych porozumień, kiedy się o to staramy” – komentuje Jean-Christophe Pic, prezes FNTR.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)