Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W dniach 19-20 października w Gdańsku odbyła się międzynarodowa konferencja „W kierunku ochrony pracowników delegowanych” zorganizowana przez NSZZ Solidarność. Pierwszego dnia konferencji głównym tematem była sytuacja prawna pracowników międzynarodowego transportu drogowego.

W debacie „Transport międzynarodowy w praktyce” nie zabrakło zatem Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ Solidarność reprezentowanej przez przewodniczącego Tadeusza Kucharskiego i przedstawicieli drugiej strony, jakimi są pracodawcy, których reprezentował Maciej Wroński ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Moderatorem dyskusji była dr Ewa Podgórska-Rakiel z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. W panelu dyskusyjnym byli także przedstawiciele świata nauki oraz prawnicy.

Przebieg debaty pokazał, że zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy dostrzegają, że największym problemem w zakresie kwestii socjalnych w transporcie, jest brak odpowiedniej infrastruktury parkingowej wyposażonej w udogodnienia zapewniające godziwe warunki socjalne oraz zapewniającej bezpieczeństwo kierowcom i przewożonym ładunkom.

Uczestniczący w panelu eksperci wskazywali na problemy związane z obecnym modelem wynagrodzenia kierowców opartym na rozliczeniu podróży służbowej. Nabiera on szczególnie pejoratywnego znaczenia w przypadku choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, którego wynagrodzenie przekracza płacy minimalnej.

Pakiet Mobilności nie rozwiąże problemów transportu

Debata była także doskonalą okazja do wymiany poglądów w przedmiocie delegowania pracowników i Pakietu Mobilności. TLP wskazała na swoje negatywne stanowisko w tej kwestii. Maciej Wroński wskazał, że unijne propozycje nie rozwiązują żadnego z realnych problemów pracowników transportu drogowego, a na dodatek stworzą nowe znacznie poważniejsze. Te nowe problemy mogą, zdaniem przedstawiciela TLP, odbić się negatywnie na polskim rynku pracy.

Na szczególne zainteresowanie zasługiwał wykład prof. Moniki Tomaszewskiej z Uniwersytetu Gdańskiego pt. „Delegowanie i ustalenia stawek wynagrodzenia dla sektora transportu drogowego”. Prof. Tomaszewska wskazała bowiem na znaczące niejasności i sprzeczności w orzecznictwie europejskim związane z pojęciem minimalnych stawek wynagrodzenia i minimalnego wynagrodzenia. Te pojęcia są bowiem często mylone.

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu