Jest jeszcze czas na otrzeźwienie ws. Pakietu Mobilności

Jest jeszcze czas na otrzeźwienie ws. Pakietu Mobilności

Nie mamy dobrych wiadomości. Kompromis przyjęty podczas czwartego trilogu przez Prezydencję fińską z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w sprawie Pakietu Mobilności został zatwierdzony przez COREPER (Komitet Stałych Przedstawicieli państw członkowskich UE działający w ramach struktur Rady Unii Europejskiej).

Przeciw głosowali przedstawiciele Bułgarii, Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Rumunii, Węgier. Od głosu wstrzymali się przedstawiciele Belgii i Wielkiej Brytanii.

To jeszcze nie kończy drogi legislacyjnej Pakietu, ale niestety przybliża jej koniec. Pewnym pocieszeniem może być fakt, iż przedstawiciele Komisji Europejskiej sporządzą ocenę skutków, jakie Pakiet Mobilności wywrze na unijną gospodarkę oraz na klimat, o co apelowała TLP. Przed nami m.in. kolejne czytanie Pakietu w Parlamencie Europejskim oraz głosowanie w Radzie UE.

Cała procedura może zostać zakończona na przełomie marca i kwietnia 2020 r. Tym samym jest jeszcze czas na otrzeźwienie – o co będziemy nadal zabiegać.

Fot. Pixabay/you_littleswine/public domain

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze