TransInfo

Negocjacje nad Pakietem Mobilności skończone! “Dopchnięto wątły kompromis”

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Dziś o godz. 6:35 zakończyły się całonocne prace nad Pakietem Mobilności. Osiągnięto porozumienie między Radą UE a Parlamentem Europejskim – podaje Karima Delli, przewodnicząca Komisji Transportu. Polscy przedstawiciele krytykują osiągnięty kompromis. – Szkoda, że nad zdrowym rozsądkiem zwyciężyły interesy zachodnich związków zawodowych – komentuje europoseł Elżbieta Łukacijewska.

Jak się dowiedzieliśmy od przedstawicieli Polski w Parlamencie Europejskim, teraz uzgodniony w nocy tekst trafi pod głosowanie w Europarlamencie oraz w Radzie UE. Jeśli tam zostanie przegłosowany, będzie to oznaczało koniec prac nad przepisami. Polscy europosłowie już teraz zapewniają jednak, że będą zgłaszać poprawki do tego dokumentu.

Po 10 godzinach negocjacji podczas 4 trilogu osiągnięto kompromis w sprawie Pakietu Mobilności. Nie jest to jednak nadal rozwiązanie optymalne z punktu widzenia przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Stoi także w sprzeczności z założeniami Nowego Zielonego Ładu, ponieważ będzie skutkowało zwiększeniem liczby pustych przebiegów, a więc zwiększenia emisji CO2 z transportu – komentuje w wysłanym Trans.INFO komunikacie europoseł Kosma Złotowski.

Europoseł dodaje jednak, że jest zadowolony, ponieważ w kilku istotnych elementach udało się znacząco złagodzić bardzo niekorzystne stanowisko Parlamentu Europejskiego.

Postulaty większej elastyczności oraz dodatkowego okresu na implementację nowych przepisów zostały uwzględnione w ostatecznym porozumieniu. Oczywiście będziemy analizowali całokształt przyjętego tekstu po opublikowaniu jego finalnej wersji i podejmiemy decyzję co do dalszych kroków na forum PE. Wynegocjowany tekst będzie musiał być zatwierdzony przez PE i Radę, co stworzy także możliwość składania poprawek – podkreśla Kosma Złotowski.

Wtóruje mu Elżbieta Łukacijewska.

Po prawie 10 godzinach negocjacji, PE i Rada uzgodniły tekst Pakietu Mobilności. Walczyłam do końca, aby zapisy były wyważone. Udało się zablokować odniesienie do Rzym I. Szkoda, że nad zdrowym rozsądkiem zwyciężyły interesy zachodnich związków zawodowych – podaje na Twitterze.

Wady i zalety Pakietu Mobilności

Branża pozytywnie ocenia zablokowanie rozporządzenia Rzym I.

Stwarzał zagrożenie, iż poszczególne państwa członkowskie będą mogły żądać zatrudnienie kierowców w oparciu o ich prawo krajowe. Czyli szło by to dalej niż delegowanie – pisze na Facebooku związek Transport i Logistyka Polska.

width="500" height="592" frameborder="0" scrolling="no">

Europoseł Kosma Złotowski podaje rozwiązania, zawarte w dokumencie, z których jeszcze Polska powinna być zadowolona:

– utrzymanie większej elastyczności w zakresie odbioru skróconych odpoczynków przez kierowców,

– swoboda wyboru miejsca, w jakim kierowca będzie mógł spędzić odpoczynek regularny,

– 7 lat na instalację tachografów w lekkich pojazdach dostawczych o dmc. od 2,5 tony,

– utrzymanie obecnego systemu wykonywania kabotażu – 3 operacje w ciągu 7 dni,

– nowy artykuł mówiący o konieczności uregulowania statusu przewoźników z państw trzecich przy pomocy umów międzynarodowych, aby nie stanowili oni nieuczciwej konkurencji,

– dodatkowa możliwość wydłużenia czasu pracy kierowcy w celu dotarcia do kraju rejestracji w przypadku wystąpienia np. utrudnień w ruchu,

– dodatkowe zobowiązanie Komisji Europejskiej do przygotowania szczegółowych wytycznych i specyfikacji dla budowy nowych bezpiecznych parkingów w państwach członkowskich,

– 18 miesięcy na implementację przepisów dotyczących kabotażu i delegowania od momentu ich przyjęcia.

Europoseł krytykuje jednak mocno:

– brak dodatkowych wyłączeń z delegowania operacji typu cross-trade (utrzymany tekst pierwotny czyli 1+1 operacja realizowana w ramach realizacji transportu bilateralnego),

– obowiązek powrotu pojazdu do kraju rejestracji co najmniej co 8 tygodni (tutaj jednak postęp ponieważ w propozycji PE był taki obowiązek, ale co 4 tygodnie),

– obowiązek wyposażenia wszystkich pojazdów ciężarowych w inteligentne tachografy do 2024 roku i retrofiting tachografów typu 1 do 2025 roku,

– utrzymanie tzw. cooling-off period (jest jednak postęp polegający na skróceniu tego okresu z 5 do 4 dni),

– pewne utrzymanie odniesienia do Rozporządzenia „Rzym I” (jednak w złagodzonej wersji).

Jakie mogą być skutki Pakietu Mobilności – zobacz komentarze ekspertów:

width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Fot. Twitter/@EU2019FI

Tagi