Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Pod koniec marca doszło do nieformalnego porozumienia między Parlamentem Europejskim a władzami Unii Europejskiej w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie. Projekt rozporządzenia, które ma regulować te kwestie, zostanie przedstawiony ambasadorom państw UE do zatwierdzenia.

Dokument ten wpisuje się w politykę Wspólnoty dążącą do redukcji emisji CO2 i ma stanowić kolejny krok do „wprowadzenia konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Z danych Europejskiej Agencja Środowiska wynika bowiem, że w 2015 r. emisje gazów cieplarnianych z transportu drogowego były o 19 proc. wyższe niż 15 lat wcześniej. Wtedy też transport drogowy był odpowiedzialny za prawie 73 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Za 18,8 proc. tych emisji odpowiadały pojazdy ciężkie.

Dlatego, żeby osiągnąć cele ram polityki klimatycznej, Unia zamierza do 2030 r. ograniczyć emisję gazów cieplarnianych z transportu o ok. 20 proc. w porównaniu do poziomu z roku 2008.

System monitorowania emisji CO2 publicznie dostępny

Nowy system monitorowania i raportowania pomoże określać i stosować normy emisji CO2 i zużycia paliwa. Rozporządzenie dotyczy nowych ciężarówek, autobusów i autokarów. Emisje z pojazdów ciężkich zarejestrowanych w UE będą po raz pierwszy mierzone i monitorowane w znormalizowany sposób. W związku z tym zostanie utworzony centralny rejestr UE, do którego organy i producenci będą przekazywać dane dotyczące emisji CO2 i zużycia paliwa. Dane te będą publicznie dostępne – dla przejrzystości i dla łatwiejszego porównywania różnych modeli pojazdów. Podobne przepisy dotyczące samochodów osobowych i dostawczych już obowiązują.

Po zatwierdzeniu rozporządzenia przez ambasadorów krajów UE, trafi ono do Parlamentu Europejskiego, gdzie zostanie poddane pod głosowanie. Ostatnim krokiem będzie przyjęcie dokumentu przez Radę Europejską.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu