System do obsługi elektronicznego rejestru przewoźników gotowy. Wyruguje z rynku nieuczciwe firmy?
Foto: images.volvotrucks.com

System do obsługi elektronicznego rejestru przewoźników gotowy. Wyruguje z rynku nieuczciwe firmy?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

22.09.2017

System do obsługi elektronicznego rejestru przewoźników gotowy. Wyruguje z rynku nieuczciwe firmy?
Foto: images.volvotrucks.com

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zakończył prace przy Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). System ma zacząć działać 30 listopada. Polska miała już dawno uruchomić taki rejestr, ale nie wywiązała się z terminów ustalonych przez Unię Europejską.

Państwa członkowskie miały czas do końca 2012 r., aby stworzyć rejestry przedsiębiorców transportowych, których połączenie ma stanowić podstawę ogólnoeuropejskiego systemu danych (European Register of Road Transport Undertakings – ERRU). Polska takiego systemu jak dotąd nie ma, dlatego sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE. W październiku 2016 r. zapadł wyrok, w którym Trybunał uznał, że nasz kraj naruszył unijne prawo. Krótko po tym, Sejm uchwalił zmianę ustawy o transporcie drogowym, która otworzyła drogę do utworzenia rejestru. Mimo tego w kwietniu tego roku Komisja Europejska wezwała polski rząd do usunięcia uchybienia i niezwłocznej reakcji. Polska dostała dwa miesiące na poinformowanie Brukseli o podjętych działaniach. Dwa tygodnie później GITD podpisał umowę na budowę systemu.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w bardzo krótkim okresie – czterech miesięcy od podpisania umowy – wytworzone zostały wszystkie usługi niezbędne do wymiany gromadzonych w rejestrze danych z innymi krajami Wspólnoty Europejskiej w ramach ogólnoeuropejskiej bazy danych ERRU – podkreśla Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Rejestr prowadzony przez GITD składać się będzie z trzech ewidencji:

1. przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2. poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3. osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Rejestr wzmocni uczciwą konkurencję

KREPTD powstaje, żeby baza danych przedsiębiorców transportu drogowego prowadzona w formie elektronicznej była kompletna, aktualna i dokładna. Dostęp do rejestru zapewniony będzie przez aplikacje internetowe. To pozwoli upoważnionym instytucjom przeglądać dane oraz zapewni możliwość wymiany informacji o przedsiębiorcach transportu drogowego z państwami członkowskimi UE. KREPTD ma zapewnić sprawny przepływ informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział m. in. w procesach:

– wydawania i zawieszania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

– wydawania, zmiany i cofania licencji wspólnotowych na przewóz osób i rzeczy,

– wydawania zaświadczeń na przewóz na potrzeby własne,

– wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych.

GITD ocenia, że klienci korzystający z usług przewoźników powinni uzyskać dostęp do danych przedsiębiorców zawartych w KREPTD. To sprawi, że będą mogli zweryfikować firmę transportową, co z kolei będzie miało wpływ na wzmocnienie uczciwej konkurencji na rynku transportowym.

„Szybki dostęp do aktualnych informacji o przedsiębiorcach z tego sektora gospodarki umożliwi ograniczenie dostępu do rynku nieuczciwym przewoźnikom, co poprawi bezpieczeństwo transportu drogowego i obrotu towarowego” – argumentuje GITD. Jednocześnie GITD i minister odpowiedzialny za transport zyskają narzędzia do analiz i badania tendencji w transporcie drogowym, co jest niezbędne do budowania strategii rozwoju tego sektora gospodarki.

Podstawowa wersja systemu KREPTD umożliwi m. in.:

– zgłaszanie danych do rejestru przez uprawnione organy poprzez udostępniane na platformie ePUAP dedykowane formularze,

– automatyczną weryfikację poprawności przekazanych danych,

– automatyczne przesyłanie do właściwych państw UE informacji o stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych na polskich drogach poważnych naruszeniach w transporcie drogowym, dokonanych przez podmioty zagraniczne,

– szybką weryfikację zdolności do kierowania operacjami transportowymi zarządzającego transportem przez wszystkie uprawnione organy w państwach członkowskich UE,

– bezpłatny dostęp dla każdej osoby do danych publicznych udostępnianych przez dedykowaną stronę internetową rejestru.

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)