Udział przewozów drogowych w niemieckim transporcie towarów rośnie. Jest jedno “ale” – puste przebiegi blisko rekordu

Udział przewozów drogowych w niemieckim transporcie towarów rośnie. Jest jedno “ale” – puste przebiegi blisko rekordu

Wolumen transportu towarów w Niemczech podniósł się w zeszłym roku nieznacznie. Największy wzrost odnotowały przewozy drogowe, które tym samym zwiększyły swój udział w całości rynku transportowego. Mimo to puste przebiegi stanowią przeszło jedną piątą wszystkich przejazdów – wynika z raportu udostępnionego przez niemiecki urząd BAG.

Całkowity transport towarów w transporcie drogowym, kolejowym i żegludze śródlądowej wzrósł w Niemczech w zeszłym roku łącznie o zaledwie 0,4 proc. w porównaniu do 2017 r. Przewieziono  niespełna 3,8 mld ton. Jeśli natomiast chodzi o pracę przewozową wyrażaną w tonokilometrach, z wyłączeniem pojazdów ciężarowych spoza Niemiec, odnotowano spadek na poziomie 0,6 proc. przy wyniku 472,9 mld tkm.

Znaczenie transportu drogowego rośnie

Wolumen drogowych przewozów towarowych realizowanych przez niemieckie ciężarówki zwiększył się w zeszłym roku w stosunku do 2017 r. o 1,3 proc. (prawie 3,2 mld ton), a praca przewozowa wzrosła o 1,5 proc. do ok. 295,2 mld tkm. Dla porównania kolej odnotowała wzrosty o 0,4 proc. wolumenu przewozów i 1,1 proc. pracy przewozowej. Natomiast żegluga śródlądowa, ze względu na susze i niski poziom wód w rzekach, poniosła dotkliwe straty – w 2018 r. wolumen transportów spadł o odpowiednio 11,1 proc. i 15,5 proc. 

Za sprawą tych tendencji, udział przewozów drogowych w transporcie towarów w Niemczech po raz kolejny się zwiększył (poniższa ilustracja uwzględnia przewozy realizowane przez ciężarówki spoza kraju):

 

Wzrosły obroty i koszty, a co piąty przejazd na pusto

W 2018 roku obroty w komercyjnym drogowym transporcie towarowym wzrosły łącznie o 5,4 proc. w stosunku do  2017 r. Oprócz zwiększenia popytu na transport, zwłaszcza w ruchu krajowym, przyczynił się do tego wzrost wynagrodzeń. Jednak wyższe obroty nie wiązały się najczęściej z dalszą poprawą sytuacji dochodowej przewoźników. Firmy przenosiły po prostu na klientów, choćby częściowo i nawet z opóźnieniem, rosnące koszty personelu, paliwa oraz myta.

Jak wynika z raportu BAG, dodatkowe koszty za kilometry przejechane z ładunkiem wynikające z rozszerzenia myta (w lipcu 2018 r.), przewoźnicy przenosili na załadowców. Niemniej koszty za jazdę na pusto musieli ponosić już sami.

Należy tu zaznaczyć, że udział pustych przebiegów we wszystkich przejazdach niemieckich ciężarówek, jest jednym z najwyższych w ciągu ostatniej dekady. Od 2008 r., tylko w 2017 r. wynosił on nieznacznie więcej (o 0,1 proc.), niż w 2018 r., kiedy osiągnął poziom 21,7 proc. Dla porównania w 2008 r. puste przebiegi stanowiły 20,1 proc. przejazdów.

Polskie ciężarówki na niemieckich drogach

Jeśli chodzi o udział niemieckich oraz zagranicznych, w tym polskich trucków na niemieckich drogach, to w zeszłym roku, zaszły pewne zmiany. Po latach spadków Niemcy, głównie za sprawą rozszerzenia myta na wszystkie drogi federalne, odnotowali wzrost – z 57,4 proc. do 58,3 proc. Po płatnych drogach w Niemczech ciężarówki przejechały w sumie 37,7 mld km, z czego 22 mld km nabiły niemieckie trucki.

Wśród zagranicznych pojazdów polskie ciężarówki od lat odnotowują najwyższe przebiegi w Niemczech. Choć udział zagranicznych trucków nieznacznie się zmniejszył, to polscy przewoźnicy delikatnie poprawili swój wynik z 2017 r.

W ubiegłym roku pojazdy ciężarowe z Polski przejechały po płatnych drogach naszego zachodniego sąsiada w sumie 6,1 mld km, co stanowi 16,2 proc. wszystkich kilometrów przejechanych w 2018 r. po objętych mytem trasach. 

W 2017 r. ich udział wynosił 16,1 proc., a liczba przejechanych przez polskie ciężarówki kilometrów po Niemczech była o 12,5 proc. wyższa niż w 2016 r. Wtedy udział polskich pojazdów ciężarowych wynosił 14,7 proc. (dla porównania udział Polaków w 2015 r. – 13,6 proc., w 2014 r. – 12,5 proc. i w 2013 r. – 11,3 proc.).

Prognozy dla transportu towarowego

Według aktualnej średnioterminowej prognozy, mimo mniej optymistycznych przewidywań dla całej niemieckiej gospodarki, oczekuje się wzrostu transportu towarów w najbliższych latach. Do 2022 r. ma on wynosić rocznie średnio 1,3 proc. w przypadku wolumenu i 2,3 proc., jeśli chodzi o pracę przewozową. 

Wolumen przewozów drogowych z kolei do 2022 r. ma rosnąć średnio 1,8 proc. rocznie, a praca przewozowa będzie się co roku zwiększała o ok. 2,6 proc. 

Fot. pxhere.com/CC0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty