Polski

Wkrótce zaczną obowiązywać zmiany w dyrektywie o delegowaniu. Zobacz, kiedy będą dotyczyć kierowców

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Trans.INFO PL

Trans.INFO PL

16.07.2020
Wkrótce zaczną obowiązywać zmiany w dyrektywie o delegowaniu. Zobacz, kiedy będą dotyczyć kierowców

W mediach można znaleźć wiele informacji o zmianach w dyrektywie o delegowaniu pracowników, które zaczynają obowiązywać od 30 lipca. Zmian jest dużo, jednak nie dotyczą one sektora transportu drogowego. – Kierowcy zostaną objęci poprawką w dyrektywie o delegowaniu pracowników, lecz dopiero za ponad 18 miesięcy i to na specjalnych warunkach wynikających wprost z przyjętego niedawno Pakietu Mobilności – wyjaśnia Mateusz Włoch z Grupy Inelo.

Stosowanie delegowania w transporcie drogowym wywołało wiele pytań już podczas procesu legislacyjnego, związanego ze zmianą dyrektywy o pracownikach delegowanych. Wątpliwości dotyczyły w szczególności tego, jakie rodzaje transportu drogowego powinny podlegać pod zagraniczną płacę minimalną.

– Do tej pory wymagana zagraniczna płaca minimalna występowała przy przewozach kabotażowych oraz międzynarodowych, wyłączając z tego tranzyty – tak też pozostanie przez kolejne 18 miesięcy – wyjaśnia Mateusz Włoch.

W preambule dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r. zmieniającą dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, która ma wejść w życie 30 lipca 2020 r. znalazł się zapis:

„(15) Z uwagi na wysoce mobilny charakter pracy w międzynarodowym transporcie drogowym wdrożenie niniejszej dyrektywy w tym sektorze budzi szczególne wątpliwości i trudności prawne, które mają zostać rozwiązane w przepisach szczegółowych dotyczących transportu drogowego, w ramach pakietu o mobilności, wzmacniających również zwalczanie oszustw i nadużyć.”

Oprócz zapisu w preambule ważny jest także art. 3 ust. 3, który wprost wyłącza sektor transportu drogowego ze stosowania zmienionej dyrektywy:

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do sektora transportu drogowego od daty rozpoczęcia stosowania aktu ustawodawczego zmieniającego dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących egzekwowania prawa oraz ustanawiającego szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

Pracownicy delegowani w transporcie – kiedy zmiany wejdą w życie?

Wspomniane wcześniej przepisy szczegółowe to część Pakietu Mobilności, tzw. lex specialis – określają one kiedy i na jakich zasadach nowe zasady delegowania zaczną obowiązywać sektor transportu drogowego. W przypadku delegowania i szeroko pojętych zagranicznych płac minimalnych zmiany dla sektora transportu wejdą w życie po 18 miesiącach od opublikowania Pakietu Mobilności, co spodziewane jest w najbliższych tygodniach.

Główna zmiana dotyczy sprecyzowania w jakich rodzajach transportu nowe przepisy będą obowiązywać, a w jakich nie. Delegowanie będzie obowiązywać w kabotażu oraz w przewozach cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez polską firmę na trasie z Niemiec do Francji). Wyłączony z delegowania będzie natomiast tranzyt oraz przewozy bilateralne (przewozy z Polski lub do Polski).

W związku z tą zmianą część przewoźników opierających się na przewozach z Polski lub do Polski będzie miało do czynienia ze znacznie mniejszą liczbą formalności niż dotychczas, natomiast, znacznie więcej utrudnień będzie czekać na firmy wykonujące przerzuty oraz kabotaże – podkreśla ekspert Inelo. 

Ważną kwestią jest także objęcie kierowców nie tylko płacą minimalną, ale także pełnymi układami zbiorowymi wraz ze wszystkimi zapisanymi w nich dodatkami. To nie tylko zwiększy koszty wynagrodzeń, ale przede wszystkim znacznie skomplikuje i utrudni rozliczenia. Zmieni się także możliwość zaliczania diet i ryczałtów za noclegi, ponieważ w dyrektywie jest zapis, że jakiekolwiek kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej.

Poza wspomnianymi zmianami będą także pozytywne aspekty, takie jak zniesienie obowiązku posiadania przedstawiciela, czy spójny system zgłoszenia pracowników, do których będziemy wracać początkiem 2022 roku.

Układy zbiorowe mogą przysporzyć kłopotów

Do końca lipca br. zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników mają zacząć obowiązywać (w sektorach poza transportem), ale nie wszystkie kraje wprowadziły jeszcze odpowiednie przepisy. Brakuje także wytycznych oraz informacji o układach zbiorowych obowiązujących powszechnie w konkretnych państwach.

– Powoduje to, że oprócz przewidywanego znacznego zwiększenia kosztów delegowania dochodzi jeszcze niepewność, w jaki sposób prawidłowo ustalać wynagrodzenie. Sektor transportu ma natomiast dodatkowe 18 miesięcy na przygotowanie się do tych zmian – podkreśla Mateusz Włoch.

W Polsce dyrektywa o delegowaniu pracowników jest zaimplementowana w ramach ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. W obecnej chwili projekt zmiany tej ustawy trafił do Sejmu i został skierowany na pierwsze czytanie. Projekt zawiera także m.in. rozszerzenie dotychczasowych uprawnień PIP – m.in. związanych z możliwością współpracy z organami kontrolnymi z innych państw.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze