Masz newsa? Powiedz nam o tym!

To ostatnia chwila, by jak najdokładniej zapoznać się z przepisami Loi Macron i zweryfikować, czy są one prawidłowo realizowane przez firmę transportową. Parlament francuski ustawą nr 2018-771 z 5 września 2018 r. wprowadził do Kodeksu pracy wysokie kary administracyjne za naruszenia w delegowaniu pracowników, które wchodzą w życie już 1 marca. Pracodawcy mogą spodziewać się częstszych kontroli.

Zaktualizowany Kodeks pracy (Code du travail), w wersji obowiązującej od 1 marca 2019 roku, przewiduje kary grzywny za każde naruszenie w delegowaniu pracownika.

Wyższe kary i kumulacja grzywien

Wysokość nałożonej grzywny nie może przekroczyć kwoty 4 tys. euro za oddelegowanego pracownika i 8 tys. euro w przypadku powtórzenia naruszenia w ciągu dwóch lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie. Największe zagrożenie dla pracodawców wynika z faktu, że w ten sam sposób dokonują oddelegowywania każdego ze swoich pracowników, a więc stwierdzenie naruszenia przy weryfikacji delegowania jednego z nich będzie oznaczać, że te same naruszenia będą występować w przypadku pozostałych.

Opisana sytuacja może doprowadzić do kumulowania się nałożonych kar, a więc otrzymania wielokrotności grzywny, każdej w wysokości do 4 tys. euro za naruszenie w delegowaniu jednego pracownika. W związku z tym, we francuskim Kodeksie pracy została przewidziana maksymalna, łączna kwota grzywny, która może być nałożona na pracodawcę. Niestety to rozwiązanie nie poprawia jego sytuacji, ponieważ kwota ta nie może przekroczyć 500 tys. euro.

Dokonując oceny wysokości grzywny powinny być brane pod uwagę okoliczności i waga naruszenia, współpraca z organem dokonującym kontroli oraz sytuacja finansowa pracodawcy. Tu jednak pracodawca również nie jest w najlepszym położeniu, ponieważ zakwestionować wydaną decyzję może jedynie przed sądem administracyjnym. Natomiast przedawnienie postępowania administracyjnego w sprawie nałożonej grzywny wynosi dwa lata, które są liczone od dnia popełnienia naruszenia.

Sprawdzaj ważność dokumentów

Zaostrzenie przepisów jest niepokojące szczególnie ze względu na wciąż popełniane przez pracodawców liczne błędy w delegowaniu pracowników, już na etapie sporządzania aktów oddelegowania. Z własnych doświadczeń wiemy, że w aktach delegowania generowanych w systemie SIPSI przez pracodawców występują błędy w określeniu:

– wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę,

– kwalifikacji kierowcy,

– stawek wypłacanych diet i ryczałtów za noclegi,

– daty zawarcia umowy z delegowanym pracownikiem, chociaż jest to informacja, którą pracodawca może w każdej chwili potwierdzić na podstawie umowy przechowywanej w aktach osobowych.

Pracodawcy często również zapominają o okresach ważności aktów, w konsekwencji czego dochodzi do sytuacji, w której kierowca wykonujący usługę transportową na terenie Francji nie ma przy sobie aktualnego dokumentu oddelegowania. W celu wyeliminowania takich zdarzeń, wprowadziliśmy dla obsługiwanych przez nas klientów stały monitoring okresów ważności aktów oddelegowania wszystkich ich pracowników i rekomendujemy wprowadzenie takiej kontroli przedsiębiorcom sporządzajacym akty samodzielnie.

Fot. Wikimedia/David Monniaux CC SA 3.0

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu