TransInfo

Zmiany w SENT. Będzie obowiązek elektronicznego lokalizowania pojazdów

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Już tylko na podpis prezydenta czekają zmiany w SENT, które wprowadzi nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Według ustawodawcy, rozwiązania polegające na nałożeniu na przewoźników obowiązku lokalizowania przy użyciu lokalizatorów GPS trasy przewozu ładunku, mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi.

Nowela przepisów zakłada uzupełnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT) o nowe środki techniczne takie jak:

– lokalizator (telekomunikacyjne urządzenie końcowe, wykorzystujące technologię pozycjonowania satelitarnego i transmisji danych wraz z aplikacją nieodpłatnie udostępnianą przez Krajową Administrację Skarbową do zainstalowania na smartfonie lub tablecie),

– zewnętrzny system lokalizacji (gromadzący dane geolokalizacyjne środka transportu przekazywane z zainstalowanego w nim urządzenia, wykorzystującego pozycjonowanie satelitarne i transmisję danych).

Rząd przedłożył uzasadnienie do nowelizacji przepisów o systemie SENT, w którym wyjaśnia, że system monitorowania drogowego przewozu towarów będzie składał się z dwóch podstawowych elementów:

– teleinformatycznego rejestru (będą w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji),

– telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, umożliwiającym bieżące nadzorowanie trasy przewozu towarów.

Zmiany w SENT to nowe obowiązki dla przewoźników

Według ustawodawcy wprowadzone rozwiązania mają na celu wyeliminowanie nieewidencjonowanego obrotu towarami i wyrobami akcyzowymi, a przez to wzmocnienie konkurencyjności i stabilności gospodarki. W uzasadnieniu czytamy także, że w związku z tym, że firmy transportowe mają dedykowane dla własnych potrzeb zewnętrzne systemy lokalizacji, oferowane przez różne podmioty specjalizujące się w dostawie tych wyspecjalizowanych usług, możliwe jest wykorzystanie części z nich i przesyłanie danych do systemu monitorowania przewozu. Zewnętrzne systemy lokalizacji będą źródłem danych geolokalizacyjnych przekazywanych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez przewoźników.

W nowych przepisach na przewoźnika nałożono także obowiązek uzupełnienia zgłoszenia przewozu towaru o indywidulany numer lokalizatora albo urządzenia zainstalowanego w środku transportu. Przewoźnicy, którzy nie mają własnych narzędzi służących monitorowaniu swojej floty samochodowej, będą mogli skorzystać z aplikacji. Trzeba będzie ją zainstalować np. na smartfonie z nawigacją GPS. Aplikacja będzie udostępniana za darmo przez Krajową Administrację Skarbową.

Uwaga na kary!

Ustawa przewiduje wysokie kary dla przewoźników:

– 10 tys. zł – w przypadku nie przekazania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania drogowego i brak wyposażenia,

– od 5 tys. do 7,5 tys. zł. – jeśli w trakcie kontroli przewozu towaru zostanie stwierdzone nieprawidłowe użytkowanie lokalizatora np. jeśli  nie został włączony.

Fot. Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

Tagi