Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Lietuvis Respublikos Muitinė nformuoja, kad nuo 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2016/670 (Reglamentas anglų kalba), kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktams, įvedama išankstinė priežiūra,  t. y. iš trečiųjų valstybių importuojami tam tikri geležies/plieno produktai  į laisvą apyvartą ES išleidžiami tik pateikus valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą priežiūros dokumentą.

Priežiūros dokumentas reikalingas importuojant Kombinuotosios nomenklatūros 72 ir 73 skirsniuose klasifikuojamus tam tikrus produktus (tikslus produktų KN kodų sąrašas nurodytas reglamento I priede). Priežiūros dokumento pateikti nereikia:

– jei importuojamų produktų grynasis svoris ne didesnis kaip 2 500 kg; arba

– jei importuojami Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino kilmės geležies/plieno produktai.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, ir importuotojo prašyme privalomi nurodyti duomenys išvardyti Reglamento 2 str. 6 punkte.

Dėl priežiūros dokumento išdavimo Lietuvoje prašome kreiptis į Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vyriausiąsias specialistes Jūratę Vaigauskienę (tel. 8 706 64658, el. p. Jurate.Vaigauskiene@ukmin.lt) ir Jurgitą Gutkauskienę (tel. 8 706 64808, el. p. Jurgita.Gutkauskiene@ukmin.lt). Visų ES valstybių narių institucijų, išduodančių priežiūros dokumentus, sąrašas nurodytas reglamento II priede. Vienos iš II priede išvardytų institucijų išduotas priežiūros dokumentas galioja visoje Sąjungoje.

Daugiau informacijos galite rasti Ūkio ministerijos svetainėje.  

cust.lt

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros