Kai kuriuos „Mobilumo paketo“ nuostatos įsigalios jau po kelių savaičių. Ko galima tikėtis?

Kai kuriuos „Mobilumo paketo“ nuostatos įsigalios jau po kelių savaičių. Ko galima tikėtis?

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

10.07.2020

Kai kuriuos „Mobilumo paketo“ nuostatos įsigalios jau po kelių savaičių. Ko galima tikėtis?

Jau po 20 dienų nuo įstatymo paskelbimo, greičiausiai 2020 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje įsigalios pirmosios „Mobilumo paketo“ nuostatos. Tos, kurios taikomos vairuotojų darbo ir poilsio laikui.

Patvirtintą „Mobilumo paketą“ vis dar turi pasirašyti ES Tarybos ir Europos Parlamento atstovai, jis turi būti dar paskelbtas Oficialiajame leidinyje, o tai užtruks nuo kelių iki keliasdešimt dienų. Tačiau vežėjai jau turi pradėti ruoštis jo įvedamoms taisyklėms.

Kokios nuostatos įsigalios artimiausiomis savaitėmis?

Pirmosios nuostatos tikriausiai įsigalios rugsėjį, nors pasigirsta nuomonių, kad jei publikacija įvyks greitai, tai netgi rugpjūčio pabaigoje. Kokios tai nuostatos? Susijusios su savaitės poilsiu, būtinybe vairuotojui grįžti į bazę ir darbo laiku. Pakeitimai turės daugiausiai įtakos įmonėms, kurios važinėja į užsienį, ypač toms, kurių vairuotojai daugiau nei dvi savaites praleidžia kelyje, nes įstatymai reikalaus šių maršrutų pakeitimo.

Tarptautinių vežėjų keliais asociacija (ZMPD) Lenkijoje jau parengė dokumentą, kuriame nurodo, su kuo verslininkams teks susidoroti jau šiais metais. 

1. Pakeitimai susiję su savaitės poilsiu

Vairuotojams, vykdantiems tarptautinius pervežimus, suteikiama galimybė gauti 2 trumpus savaitės (24 val.) poilsius iš eilės. Kompensacija už juos nėra griežtai apibrėžta.

Be to, buvo išlaikytas draudimas praleisti poilsio laiką kabinoje. Tai taikoma įprastam savaitės poilsiui ir trunkančiam daugiau nei 45 val. „Šie poilsiai turi būti praleisti tinkamoje gyventi vietoje, aprūpintoje apgyvenimo ir sanitarine infrastruktūromis“, – perspėja Tarptautinių vežėjų keliais asociacija.

2. Pakeitimai susiję su vairuotojo grįžimu į įmonę

„Mobilumo pakete“ reikalaujama, kad vežėjas organizuotų vairuotojo darbą taip, kad kiekviename 4 savaičių laikotarpyje jis galėtų pasiimti įprastą savaitės poilsį (trunkantį 45 ar daugiau valandų) vežėjo buveinės ar vairuotojo gyvenamoje šalyje.

Tais atvejais, kai vairuotojas atsiims du trumpus poilsius iš eilės, jis gali grįžti prieš įprasto ilgesnio nei 45 val. savaitės poilsio pradžią. Šį poilsį jis gali panaudoti kaip kompensaciją už sutrumpintus savaitės poilsius.

3. Pakeitimai susiję su vairavimo valandų pratęsimu

Darbo laikas gali būti pratęstas, jei vairuotojui kyla problemų grįžtant į namus ar įmonę, tik tuo atveju, jei tai vyksta važiuojant atsiimti reguliarų savaitės poilsį. Galima bus pailginti dienos ar savaitės darbo laiką, valanda ar dviem. Tik su dar viena sąlyga – bus atlikta 30 min. pertrauka. Kompensacija turi būti atsiimta vieną kartą prieš pasibaigiant trečiai savaitei einančiai po savaitės, kurią vairavimo valandos buvo pratęstos.

4. Pakeitimai susiję su pertrauka darbe dviejų žmonių įguloje

Esant situacijai, kai vairuotojas dirba įguloje, jis gali praleisti laisvą laiką (45 minutes) kabinoje, jei tuo metu nepadeda vairuotojui.

Kitos “Mobilimo paketo” nuostatos įsigalios šiek tiek vėliau

2022 m. kovas

2022 m. kovo mėn. planuojama įvesti įpareigojimą verslininkui, kuris turės organizuoti pervežimą taip, kad transporto priemonės, naudojamos tarptautiniame pervežime, ne vėliau kaip po 8 savaičių po išvykimo iš bendrovės operacinių bazių valstybėje narėje, vėl ten sugrįžtų.

Per tą laiką taip pat bus įgyvendinamos su kabotažu susijusios nuostatos, t.y., galimybė per 7 dienas atlikti 3 kabotažo operacijas. Tarp iš eilės vykdomų kabotažo operacijų tam tikroje šalyje bus įvestas privalomas 4 dienų išlaukos laikotarpis („cooling off period“ – skaičiuojamas nuo paskutinės kabotažo operacijos pabaigos).

Be to, bus įgyvendinama galimybė kabotažo taisykles taikyti ir kombinuotam transportui, jei visas tokio transporto maršrutas vyks vienoje valstybėje narėje. Šios sprendimus valstybės priims individualiai.

2022 m. kovo mėn. pasikeis ir komandiravimo taisyklės. Vairuotojams nebus taikomos komandiravimo taisyklės, kai jie atliks:

– dvišalį transportą,

– tranzitinį transportą,

– kombinuotus pervežimus, jei jie vykdomi kaip dvišalio vežimo dalis,

– krovinių gabenimą tarp trečiųjų šalių, nors išimtis taikoma 1 pakrovimo ar iškrovimo operacijai arba 2 pakrovimo ar iškrovimo operacijoms grįžtant, su sąlyga, kad jos vyksta dvišalio vežimo metu. Išimtis taikoma tada, kai privaloma rankiniu būdu užfiksuoti sienos kirtimo momentą.

Šiuo laikotarpiu bus supaprastintos komandiruotų vairuotojų ataskaitų teikimo ir darbo užmokesčio nustatymo taisyklės, o administraciniai ir kontrolės reikalavimai apsiribos tik:

– vežėjo įpareigojimu išsiųsti elektroniniu būdu pranešimą apie komandiruotę, naudojant IMI sistemą, daugiakalbę standartinę formą ir tai atlikta turės būti vėliausiai komandiruotės pradžioje,

– įsipareigojimu turėti transporto priemonėje ir pateikti patikrinimui komandiravimo deklaracijos ir važtaraščių, tachografų įrašų su šalių, kurių sienos kertamos, simboliais, kopijas popierine arba elektronine forma,

– įpareigojimu kontrolės institucijos prašymu elektroniniu būdu per IMI išsiųsti dokumentus, susijusius su vairuotojo komandiravimu (įskaitant: darbo sutarties, darbo laiko apskaitos ir atlyginimo sumokėjimo patvirtinimo, tachografų įrašų ir važtaraščių bei komandiruotės deklaracijos kopijas).

2024 m. birželis

2024 m. birželio mėn. tarptautiniame eisme bus įvestos taisyklės, taikomos transporto priemonėms, kurių maksimalus leistinas svoris nuo 2,5 iki 3,5 t. Jiems bus taikomos nuostatos dėl leidimu verstis profesine kelių transporto veikla, įskaitant:

– pareigą turėti leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla;

– pareigą turėti 1800 Eur finansinę garantiją pirmajai transporto priemonei ir 900 Eur kiekvienai kitai transporto priemonei;

– pareigą atitikti geros reputacijos reikalavimą;

– pareigą turėti bendrovės buveinę;

– pareigą turėti licenciją;

– kabotažo taisyklių taikymą transporto operacijoms vykdomoms iki 3,5 t transporto priemonėmis;

Be to, transporto priemonėms, kurių maksimalus leistinas svoris nuo 2,5 iki 3,5 t, bus taikomos reglamento nuostatos dėl tarptautinio transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio laiko bei įpareigojimo aprūpinti šias transporto priemones tachografais.

2024 m. gruodis

Maždaug 2024 m. gruodžio mėn. įsigalios su tachografo duomenimis susijusios nuostatos, t.y. pareiga saugoti ir pateikti patikrinimui tachografo duomenis, kurie apima tam tikrą dieną ir praėjusias 56 dienas. Be to, analoginius ir skaitmeninius tachografus bus privaloma pakeisti antros kartos išmaniaisiais tachografais.

Medžiaga paruošta bendradarbiaujant su mūsų korespondente Lenkijoje Dorota Ziemkowska.

Pixabay/ulleo/public domain nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi