Czekają nas ogromne zmiany na rynku transportu i logistyki. Digitalizacja zmieni oblicze sektora

Czekają nas ogromne zmiany na rynku transportu i logistyki. Digitalizacja zmieni oblicze sektora

Rynek transportu i logistyki za 5 lat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jak wynika ze sporządzonego przez PricewaterhouseCoopers raportu pt. „CEE Transport & Logistics TrendBook 2019”, aż 68 proc. prezesów spółek z tej branży na świecie spodziewa się zmian w podstawowych technologiach świadczenia usług. 65 proc. oczekuje zmian w kanałach dystrybucji. Eksperci PwC zdradzają również, co będzie miało największy wpływ na kierunek zmian w polskiej i wschodnioeuropejskim transporcie i logistyce w najbliższych 5 latach.

Jak wynika z raportu PwC, w ciągu nadchodzących 5 lat rynek transportowy i logistyczny będzie zmieniał się pod wpływem:

digitalizacji,

– przesunięć w handlu międzynarodowym,

– rozwiązań software,

– zmian wewnętrznych w handlu,

– rozwoju rozwiązań w obszarze maszyn i urządzeń.

Digitalizacja przede wszystkim

Jednym z najważniejszych trendów mających wpływ na wszystkie sektory gospodarki jest digitalizacja. Jeśli chodzi o transport i logistykę, ona również pozostaje pod wpływem cyfrowych rozwiązań, widzimy jednak inne, równie istotne czynniki, które kształtują zmiany w tym segmencie – mówi Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu ds. transportu i logistyki.

– Zaczynając od zmian zachowań konsumentów w postaci przesunięcia zakupów do sieci, poprzez brak dostępności kadr do pracy w Europie i zmiany regulacji w zakresie prawa pracy, aż po inwestycje w infrastrukturę oraz zmiany umów i relacji na arenie handlu międzynarodowego, które otwierają nowe szlaki transportowe między Europą i Azją – wylicza.

Digitalizacja procesów operacyjnych i kontraktowych w branży transportowej i logistycznej nie jest nowością. Eksperci PwC podkreślają, że firmy mogą dzięki niej nie tylko zwiększać przychody, ale i upraszczać procesy, przekształcać usługi, produkty oraz modele biznesowe, a także redukować wpływ braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

Według raportu należy się również spodziewać, że digitalizacja zmieni sposób interakcji między konsumentem a firmą. Proces ten obserwujemy już dziś – np. w zamówieniach usług dokonywanych przez internet i urządzenia mobilne.

Przesunięcia w handlu międzynarodowym

Kolejnym, niezwykle istotnym dla transportu i logistyki trendem są przesunięcia w handlu międzynarodowym. Najważniejsze z nich to:

– wzrost handlu na linii Europa-Azja,

– umowy o wolnym handlu,

– wojny handlowe i bariery w internacjonalizacji biznesu transportowego,

– nowe szlaki handlowe (“Nowy Jedwabny Szlak”),

– rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej (modernizacja linii kolejowych, autostrad, budowa nowych połączeń i innych obiektów, takich jak terminale i huby).

Maszyny i urządzenia

Rozwój rozwiązań w dziedzinie maszyn i urządzeń (hardware) może przyczynić się do zwiększenia wydajności usług transportowych i logistycznych.

Robotyzacja, elektromobilność, technologia rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality i mieszanej – Mixed Reality), szybka kolej (HSR) i optymalizacja  “ostatniej mili” – to rozwiązania, dzięki zastosowaniu których firmy z branży TSL mogą m.in. zwiększyć wydajność pracy, zautomatyzować podstawowe operacje i usunąć wąskie gardła oraz zaprojektować nowe usługi.

Fot. Pixabay

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty