TransInfo

Fot. AdobeStock/Bumble Dee

Czy ukraińscy przewoźnicy realizują w Polsce kabotaż? Wnioski prawników nie pozostawiają złudzeń

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych zleciło dwóm kancelariom prawnym, specjalizującym się w dziedzinie transportu, przygotowanie opinii na temat przewozów wykonywanych w Polsce przez ukraińskie firmy. 

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

PSPD w Gdyni poprosiło dwie kancelarie – Legal Intermodal i Legaltruck – o sporządzenie opinii prawnej na temat działalności ukraińskich przewoźników w Polsce. 

Zagadnienie prawne dotyczy sytuacji, kiedy ciągnik siodłowy spięty z naczepą podkontenerową zarejestrowaną na terenie Ukrainy podejmuje kontener z ładunkiem z morskiego terminala w Gdyni/Gdańsku. Ładunek przeznaczony jest najczęściej dla odbiorcy z Ukrainy, jednak zanim do niego trafi zostaje przeładowany z kontenera na naczepę kurtynową należącą do innego przewoźnika. Po opróżnieniu kontener wraca do portu tym samym pojazdem (zarejestrowanym w Ukrainie), którym z niego wyjechał. Podstawową kwestią w przedstawionym scenariuszu zdarzeń jest odpowiedź na pytanie, czy dokonywany jest przewóz kabotażowy na odcinku z terminala do miejsca przeładunku kontenera oraz czy droga powrotna pustego kontenera do portu również może być zakwalifikowana jako przejazd kabotażowy?” – wyjaśniają kancelarie, które przeanalizowały to zagadnienie na gruncie przepisów prawa polskiego oraz międzynarodowego z uwzględnieniem faktu, że to drugie ma pierwszeństwo przed przepisami krajowymi.

Tagi