Historia transportu – odc. 137. O tym, jak utworzenie UE wpłynęło na wzrost liczby ciężarówek

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Historia transportu – odc. 137. O tym, jak utworzenie UE wpłynęło na wzrost liczby ciężarówek

Na przełomie lat 80. i 90. zmiany polityczne dokonywały się także we Wspólnocie Europejskiej. Na podstawie Traktatu z Maastricht z 7 lutego 1992 roku, Wspólnota Europejska została przekształcona 1 listopada 1993 roku w Unię Europejską. Zniknęły wtedy nie tylko granice, ale i regulacje zakazujące przewoźnikom samochodowym konkurencji z kolejami.

Rada Ministrów UE podjęła decyzję w 1985 roku o liberalizacji rynku samochodowych przewozów międzynarodowych. W 1990 roku politycy zlikwidowali samochodowe taryfy ograniczające wolny rynek w przewozach międzynarodowych. Gdy na początku lat 90. powstał wspólny rynek, działające do tej pory na lokalnym podwórku firmy znalazły się na europejskim rynku wartym 150 mld euro. 

Zniesienie granic w 1992 roku spowodowało nie tylko 5 mld euro oszczędności rocznie na przestojach granicznych. Przewoźnicy oszczędzili ok. 850 mln euro, a największe zyski zanotowali operatorzy pokonujący granicę niemiecko-belgijską, niemiecko-francuską, oraz granice państw śródziemnomorskich. 

Chociaż politykom nie udało się uzgodnić harmonizacji warunków funkcjonowania przedsiębiorców (np. nie ujednolicili obciążeń podatkowych), to branża szybko wykorzystała sprzyjające okoliczności. Wzrost liczby ciężarówek był imponujący. Zarejestrowany w UE park wzrósł z 15,7 mln w 1990 roku do 20 mln w 1998 roku (czyli o ponad 4 mln pojazdów w ciągu niecałej dekady). Wykonana przez nie praca przewozowa w UE wzrosła z 790 mld tkm w 1990 roku do 1258 mld tkm w 1999 roku.

Fot. Wikimedia/Alf van Beem CC0 1.0

Zobacz najciekawsze odcinki „Historii transportu”:

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty