Nowe kary dla przewoźników transportujących odpady. 10 tys. zł za przewinienie

Nowe kary dla przewoźników transportujących odpady. 10 tys. zł za przewinienie

Od 5 września, czyli od jutra obowiązywać będą w Polsce nowe regulacje, których celem jest powstrzymanie nielegalnych transportów z odpadami do Polski i zwiększenie kontroli nad wysypiskami. Zmiany wynikają z nowelizacji przepisów dotyczących odpadów.

Zmiany w przepisach objęły wszystkie zainteresowane podmioty zajmujące się sektorem gospodarki związanym z odpadami – w tym firmy transportowe. Wprowadzono nowe kary administracyjne dla przewoźników, którzy naruszą nowe przepisy w związku z nielegalnymi transportami odpadów.

Kary dla przewoźników

Z sankcjami w wysokości 10 tys. zł za każde przewinienie, przewoźnicy muszą się liczyć w przypadku:

– wykonywania przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środków transportu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przypominamy, że wymagana jest tablica w kolorze białym, na której należy umieścić wielkimi literami koloru czarnego napis “ODPADY”. Oznakowanie powinno znaleźć się w widocznym miejscu z przodu pojazdu, na jego zewnętrznej powierzchni. Jeśli chodzi o transport transgraniczny to wymagania są takie same. Jedyną zmianą jest napis na tablicy, który w tym przypadku powinien przedstawiać literę “A”.

– wykonywania przewozu drogowego przez transportującego odpady bez dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób nieograniczający oddziaływania czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one powodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób niezabezpieczający przed przemieszczaniem i przewracaniem się pojemników lub worków,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,

– wykonywania przewozu drogowego odpadów w sposób umożliwiający ich rozprzestrzenianie się poza środki transportu oraz nieograniczający do minimum uciążliwości zapachowej.

Rząd już dawno zapowiedział kontrolę sektora gospodarki odpadowej, dlatego przewoźnicy powinni zwrócić znaczą uwagę na to, czy spełniają wszystkie wymogi wynikające z nowych przepisów podczas wykonywania transportu odpadów.

Tekst nowelizacji ustawy o odpadach.

Fot. Pixabay/Hans

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty