Klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu w OCPD. Przydatna, ale nie w każdej sytuacji

Klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu w OCPD. Przydatna, ale nie w każdej sytuacji

Klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu jest kolejnym przykładem rozszerzenia ochrony ubezpieczenia OCPD ponad standard wynikający z Prawa przewozowego oraz Konwencji CMR. De facto jest to element ubezpieczenia assistance wpleciony w polisę OCPD. Jakie ma zastosowanie? Czy może zastąpić ubezpieczenie truck assistance?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działa wówczas – w sporym uproszczeniu – gdy ubezpieczony wyrządzi osobie trzeciej szkodę i osoba ta wystąpi do ubezpieczonego z roszczeniem o jej naprawienie. Jak widać klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu nie pasuje do modelu ubezpieczenia OC i jest dobrym przykładem ewolucji zakresu ubezpieczenia OCPD.

Przykładowa treść klauzuli

Ubezpieczyciel pokrywa koszty wyciągnięcia pojazdu z ładunkiem lub z powypadkowymi pozostałościami ładunku z pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, na jezdnię w następujących przypadkach i zakresie:

– gdy zjazd pojazdu wraz z ładunkiem z jezdni jest bezpośrednim skutkiem wypadku drogowego lub podjętej przez kierującego pojazdem próby uniknięcia wypadku drogowego i

– gdy powrót pojazdu wraz z ładunkiem lub z powypadkowymi pozostałościami ładunku na jezdnię wyłącznie przy użyciu własnego napędu pojazdu nie jest możliwy.

Koszty nie są pokrywane w przypadku, gdy zjazd pojazdu z jezdni nastąpił przed załadunkiem przewożonego ładunku na pojazd lub po wyładunku przewożonego ładunku z pojazdu.

Zwrot kosztów warunkowany jest przedłożeniem przez ubezpieczonego wystawionych na niego i opłaconych faktur za usługę podniesienia i/lub wyciągnięcia.

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 2 tys. euro na jedno zdarzenie i 5 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Różnice między klauzulą podniesienia pojazdu, a truck assistance

Cytowany powyżej tekst klauzuli jest przykładowy. Każdy ubezpieczyciel ma swoją wersję i zakres zastosowania klauzuli może być różny. Postaramy się wskazać pewne elementy wspólne. Przede wszystkim – jak widać – klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu ma pewne ograniczenia.

Po pierwsze, zjechanie z drogi musi być skutkiem:

wypadku drogowego lub

– podjętej przez kierującego pojazdem próby uniknięcia wypadku drogowego.

Bywa, że kierowca z nieuwagi lub innego powodu samoczynnie zjeżdza z drogi i klauzula takich sytuacji nie obejmuje. W przypadku ubezpieczenia truck assistance przyczyna zjechania z drogi nie ma takiego znaczenia – liczy się raczej sam fakt wyjechania z drogi.

Po drugie, koszty nie są pokrywane, gdy zjazd pojazdu z jezdni nastąpił przed załadunkiem przewożonego ładunku na pojazd lub po wyładunku przewożonego ładunku z pojazdu. Czyli klauzula ta działa tylko wówczas, gdy pojazd jest załadowany. Jej celem jest bowiem ratowanie ładunku, a ratowanie pojazdu odbywa się niejako przy okazji. Przy ubezpieczeniu assistance nie ma to znaczenia – pojazd będzie ratowany nawet, jeśli w chwili szkody nie był załadowany.

Po trzecie, zwrot kosztów warunkowany jest przedłożeniem przez ubezpieczonego wystawionych na niego i opłaconych faktur za usługę podniesienia i/lub wyciągnięcia. Czyli w razie szkody przewoźnik we własnym zakresie jest zobowiązany:

– zorganizować sobie pomoc – wezwać ciągnik balastowy, ewentualnie dźwig (czasem pomogą służby ratunkowe, choć nie zawsze bezpłatnie),

– zapłacić za wykonane usługi.

Koszt akcji ratunkowej zależy od ilości sprzętu, jaki został zaangażowany i roboczogodzin. Z reguły wynosi od ok. 3 tys. do około 15 tys. zł, choć różnie bywa. W przypadku assistance poszkodowany dzwoni do centrum alarmowego, które organizuje pomoc i finansuje koszty akcji.

Po czwarte, klauzula ta posiada limity odpowiedzialności. Truck assistance także ma limity, ale zdecydowanie większe.

Co lepsze – klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu, czy truck assistance?

Czy zatem ta klauzula może być alternatywą dla ubezpieczenia truck assistance? Absolutnie nie. Truck assistance jest bardziej wszechstronne, posiada szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity i przede wszystkim świadczenia organizuje i finansuje ubezpieczyciel. W przypadku klauzuli podniesienia i wyciągnięcia pojazdu przewoźnik sam musi sfinansować koszty akcji ratunkowej i następnie ubiegać się o refundację.

Czy oznacza to, że klauzula jest wydmuszką? Też nie. Koszt tej klauzuli jest stosunkowo niski. Większość przewoźników nie korzysta z ubezpieczenia truck assistance i w tej sytuacji klauzula podniesienia i wyciągnięcia pojazdu idealnie spisuje się w roli tzw. pierwszej pomocy.

Przykładowy zakres ubezpieczenia truck assistance – na co można liczyć, w przypadku określonych zdarzeń

Okoliczności Extra Polska Podstawowy Europa Maximum Europa
Wypadek

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

– Organizacja przeładunku na inny pojazd

– Organizacja zastępczego środka transportu

– Organizacja  i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego < 3,5 t. (Polska)

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu

– Dostarczenie części zamiennych (za granicą)

– Dozór ładunku (Polska)

– Organizacja przeładunku na inny pojazd

– Organizacja zastępczego środka transportu

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dostarczenie części zamiennych (za granicą)

– Dozór ładunku (Polska)

– Organizacja przeładunku na inny pojazd

– Organizacja zastępczego środka transportu

– Organizacja  i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego <3,5 t. (Polska)

– Zwrot wynajmu pojazdu zastępczego >3,5 t., gdy unieruchomienie trwa pow. 3 dni

– Organizacja ekspertyzy technicznej pojazdu (za granicą

– Złomowanie pojazdu

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Pomoc w tłumaczeniu formularzy (za granicą)

– Organizacja tłumacza (za granicą)

– Wpłata kaucji (za granicą)

Awaria

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

– Organizacja przeładunku na inny pojazd

– Organizacja zastępczego środka transportu

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

 Brak ochrony

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

– Organizacja przeładunku na inny pojazd

– Organizacja zastępczego środka transportu

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Pomoc w tłumaczeniu formularzy (za granicą)

Zablokowanie pojazdu – Holowanie  Brak ochrony  – Holowanie
Problem z paliwem

– Holowanie pojazdu– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

 Brak ochrony

 – Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Pomoc w tłumaczeniu formularzy (za granicą)

Przebicie opony  Brak ochrony  Brak ochrony

– Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Dozór ładunku (Polska)

Mandat gotówkowy  Brak ochrony  Brak ochrony  – Zaliczkowe dostarczenie gotówki
Kradzież

 – Holowanie pojazdu– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Holowanie pojazdu– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Holowanie pojazdu

– Postój pojazdu na parkingu strzeżonym

– Organizacja ekspertyzy technicznej pojazdu

– Złomowanie pojazdu (za granicą)

– Powrót do miejsca zamieszkania

– Zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę

– Odbiór naprawionego pojazdu

– Pomoc tłumacza przez telefon (za granicą)

– Pomoc w tłumaczeniu formularzy (za granicą)

– Organizacja tłumacza (za granicą)

O innych klauzulach ubezpieczeniowych możesz przeczytać we wcześniejszych artykułach z serii „Jak kupić dobre OCPD, by dawało relaną ochronę”:

– kaluzula szkód wyrządzonych po spożyciu alkoholu

– klauzula reprezentantów

klauzula czynności zabezpieczenia towaru

klauzula przesortowania towaru

– klauzula załadunku i rozładunku

klauzula CMR

klauzula opóźnienia terminu dostawy

klauzula postojowa

klauzula rozboju

Fot. iStock

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty