Strona główna

/

Transport

/

W jakich sytuacjach przewoźnik p...

W jakich sytuacjach przewoźnik powinien zarejestrować się w KRAZ?

W jakich sytuacjach przewoźnik powinien zarejestrować się w KRAZ?

W jakich sytuacjach przewoźnik powinien zarejestrować się w KRAZ?

Przedsiębiorcy transportowi od dawna wiedzą, iż optymalną formą prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele firm ma rozbudowaną strukturę, składającą się z działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG, spółki rejestrowanej w KRS oraz często trzeciego podmiotu będącego spółką lub działalności prowadzoną przez członka rodziny. Zapewnia to optymalne wykorzystanie zasobów, bezpieczeństwo oraz często korzyści podatkowe.

Grupa firm jest zarządzana przez ten sam zespół pracowników biurowych, korzysta z jednego lokalu, a kierowcy są wymieniani między samochodami zarejestrowanymi w różnych firmach. Wskazany model pozornie stanowi jedną całość, lecz formalnie są to różne podmioty gospodarcze, mniej lub bardziej powiązane. Właściciele tak działających grup firm, często zapominają lub świadomie ignorują fakt, że pracownik nie może wykonywać pracy na rzecz innego podmiotu gospodarczego niż ten, u którego jest zatrudniony. Nie można wynajmować/wypożyczać/dzierżawić pracowników bez zgody uprawnionego organu. 

Chodzi o sytuację, gdy kierowca jest zatrudniony u pana Malinowskiego, a zlecenie transportowe, dokument CMR, licencja transportowa oraz pojazd stanowią własność lub są wydane na TransMalinowski sp. z o.o. Wskazany schemat działania jest nieprawidłowy i naraża firmę na konsekwencje finansowe i karne. Jedynie agencje pracy mogą udostępnić lub wynająć pracownika. Dokonywanie czynności zastrzeżonych dla agencji pracy jest zagrożone sankcja w wysokości od 3 tys. do 100 tys. zł. Aktualnie, zauważalny jest wzrost kontroli w tym zakresie.

Wymogi wpisania do KRAZ

Wynajmować pracowników może jedynie agencja pracy tymczasowej, aby się nią stać przedsiębiorca musi zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Rejestracja wymaga przygotowania i złożenia formalnie poprawnego wniosku oraz spełniania łącznie następujących przesłanek:

– nie może zalegać z podatkami oraz składkami ZUS;

– jej właściciel nie może być karany;

– firma nie może być w likwidacji lub nie może być ogłoszona jej upadłość.

Wniosek o dokonanie wpisu należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim lub w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Opłata od wniosku wynosi 200 zł. 

Zalecamy przeanalizowanie modelu biznesowego, a jeśli okaże się, że ze względów logistycznych i zachowania ciągłości operacji transportowych wymiana pracowników między powiązanymi firmami jest konieczna, zalecamy dokonanie rejestracji w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czyli w KRAZ.

Autor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Ukończył także studia licencjackie z zarządzania, uzyskując tytuł Bachelor of Business Administration (BBA) na Macomb Community College w Stanach Zjednoczonych. Ma Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy oraz osób. W Kancelarii Transportowej Legaltrans pełni rolę dyrektora działu prawnego oraz członka zarządu. Autor wielu publikacji oraz prelekcji z zakresu prawa transportowego oraz prawa cywilnego.

Fot. Pixabay/roma1880

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze