Masz newsa? Powiedz nam o tym!

W tym tygodniu rząd zatwierdził wysokość płacy minimalnej w 2020 roku. Oprócz tego, że pracownicy, którzy dostają najniższą stawkę zarobią więcej, nowa stawka oznacza także wiele innych zmian, bo od niej zależy wysokość innych świadczeń i stawek. Dla pracodawców oznacza to, że będą wydawali więcej na koszty pracownicze.

Podwyżka najniższej pensji krajowej pociąga za sobą także podniesienie stawek świadczeń takich jak np. dodatek za pracę w nocy, odprawy oraz odszkodowania. Każdy z tych elementów może być istotny także dla firm z branży TSL. Z tego choćby względu, że niektóre centra logistyczne mogą działać w trybie całodobowym, w związku z czym pracownicy magazynów z nocnej zmiany od przyszłego roku powinni dostać wyższe stawki.

Dodatek za pracę w nocy i postojowe

Według przepisów, każdemu pracującemu w porze nocnej należy się dopłata do pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej. Aby policzyć ile wyniesie dodatek za pracę w nocy w danym miesiącu, trzeba podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających na dany miesiąc. Kolejnym krokiem jest wyliczenie 20 proc. tej sumy. Dodatek za pracę nocną może więc mieć różną wysokość w zależności od miesiąca.

Innym elementem na który wpływa wielkość płacy minimalnej jest wynagrodzenie za czas przestoju w firmie, wynikający z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jak podaje resort rodziny, pracy i polityki społecznej – nie może być ono nigdy niższe od płacy minimalnej.

Odprawy i odszkodowania

Z płacą minimalną powiązana jest także odprawa w przypadku zwolnień grupowych. Nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku, odprawy wypłacane pracownikom zwolnionym z takich powodów będą mogły sięgać maksymalnie 39 tys. zł (chyba, że w toku ustaleń ze związkami zawodowymi uzgodniona zostanie wyższa kwota).

W 2020 r. zmieni się także wielkość minimalnych odszkodowań za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz z powodu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem. W obu przypadkach pracownik ma prawo do odszkodowania nie mniejszego niż wysokość płacy minimalnej, czyli 2600 zł.

Wyższe kary za brak OC

Od wysokości płacy minimalnej uzależniony są również kary nakładane na właścicieli samochodów jeżdżących bez polisy OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprawdzie jeszcze nie podał nowych stawek na 2020 r. (uczyni to zapewne, gdy rozporządzenie Rady Ministrów ws. płacy minimalnej w przyszłym roku zostanie formalnie opublikowane), można jednak obliczyć, jaki wymiar prawdopodobnie będą miały grzywny.

Zasadniczo pełna kara za brak OC wynosi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto w przypadku samochodów osobowych i trzykrotność w przypadku ciężarówek i autobusów. To, ile zapłaci ostatecznie osoba nie mająca polisy OC, zależy także od czasu, kiedy wygasło wcześniejsza ubezpieczenie.

Obecnie kara za brak OC dla właścicieli ciężarówek to maksymalnie 6750 zł. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku kwota ta wzrośnie o ponad tysiąc zł.

Spodziewana wysokość kar za brak OC w 2020 r.

Okres bez ochrony Samochody ciężarowe, ciągniki drogowe, autobusy Samochody osobowe
do 3 dni 20 proc. pełnej kary 1560 zł 1040 zł
od 4 do 14 dni 50 proc. pełnej kary 3900 zł 2600 zł
powyżej 14 dni pełna kara 7800 zł 5200 zł

Stażowe liczone osobno

Wyższa płaca minimalnej to nie jedyna zmiana, które dotyczy najniższych wynagrodzeń w przyszłym roku. W sierpniu prezydent podpisał nowelizację przepisów, które zakładają zmiany w sposobie naliczania dodatku stażowego. Od stycznia 2020 r. do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Zyskają na tym przede wszystkim starsi pracownicy, którzy dotychczas mieli dodatek stażowy wliczany do pensji minimalnej.

Wyższe składki na ZUS dla nowych firm

Wzrost płacy minimalnej wpłynie ponadto na wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorców, którzy korzystają z ulg związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Stawki preferencyjne obowiązujące w ciągu pierwszych 2 lat prowadzenia firmy są bowiem liczone od podstawy stanowiącej odsetek minimalnego wynagrodzenia.

Fot. Pixabay.com

TransJobs 2

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu