Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Według Europejskiej Partii Ludowej (EPP) poprawa warunków pracy kierowców jest w zasięgu ręki. W ocenie partii Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) mija się z prawdą w wielu kwestiach dotyczących propozycji, które przegłosowali europosłowie z Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego.

Chcemy sprostować kilka nieprawdziwych informacji na temat ubiegłotygodniowego głosowania Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) w sprawie warunków pracy kierowców ciężarówek” – informuje w oficjalnym komunikacie Europejska Partia Ludowa odnosząc się do zarzutów związku ETF, który wyniki wspomnianego głosowania określił mianem “zwycięstwa wyzysku”.

EPP bierze na tzw. tapetę kilka cytatów z komunikatów ETF, podkreślając przy tym, że z zasady pochwala działanie wszelkich federacji pracowników i związków zawodowych, które występują w obronie praw pracowniczych.

Krótsze odpoczynki kierowców

ETF alarmuje, że propozycje przegłosowane w zeszły poniedziałek przez TRAN oznaczają “mniej odpoczynku w każdym miesiącu.” Według związkowców pracodawcy będą wysyłali kierowców w trzytygodniowe trasy z okresem tygodniowego odpoczynku nieprzekraczającym 24 godziny.

EPP dementuje:

Nie jest to prawdą. Byłoby to niezgodne z prawem w każdych okolicznościach. Całkowita długość odpoczynków kierowcy na tydzień nie została zmieniona w trakcie głosowania TRAN. Co trzeci weekend kierowca może wrócić do domu, a jego pracodawca musi to ułatwić. Co cztery tygodnie kierowca ma co najmniej 8 dni odpoczynku. Maksymalny dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy lub dzienny czas odpoczynku NIE uległy zmianie.

Ponadto według federacji profesjonalni kierowcy “będą mieli mniej odpoczynku w miesiącu i spędzą więcej czasu poza domem”. Jednak jak podkreśla EPP, wszystkie grupy chcą rozwiązać problem “koczownictwa” na europejskich drogach.

Prawo do powrotu do domu raz na trzy tygodnie stanowi ogromny krok naprzód w kierunku poprawy warunków pracy w transporcie drogowym. Z kolei weekendowy odpoczynek należy odbierać na specjalnych parkingach, wyposażonych w udogodnienia, poprawiające jakość odpoczynku”.

Noclegi w kabinie

Według ETF szokujący jest fakt, że europosłowie zagłosowali za odrzuceniem niedawnego orzeczenia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko spędzaniu 45-godzinnych pauz w pojeździe.  

EPP podkreśla jednak, że Parlament Europejski jest prawodawcą, który tworzy przepisy, na których TSUE może oprzeć swoje orzeczenia.

Właściwie PE rozszerza orzeczenie Rzecznika Generalnego zakazując spędzania w pojeździe również skróconego tygodniowego odpoczynku w kabinie. Zakaz nie będzie obowiązywał jednak, gdy ciężarówka jest zaparkowana na parkingu z udogodnieniami dla kierowców.”

Delegowanie kierowców

ETF uważa wyłączenie pracowników transportu spod dyrektywy o delegowaniu za dyskryminujące. “Dlaczego pracownicy transportu drogowego nie zasługują na równość, tak jak zatrudnieni w innych branżach?” – pytają związkowcy.

Jak tłumaczy EPP, kierowcy nie są wykluczeni z zasady “fair pay” (uczciwej zapłaty).

Kierowcy zatrudnieni na czas określony lub w ramach przeniesienia wewnątrz grupy są objęci ogólną dyrektywą o delegowaniu pracowników. Ponadto w operacjach kabotażowych (w obrębie jednego państwa członkowskiego) większość poparła zastosowanie zasad delegowania od pierwszego dnia, z maksymalnym czasem trwania kabotażu wynoszącym 48 godzin. Byłaby to radykalna zmiana w obowiązującym prawodawstwie, z korzyścią dla kierowców” – podkreśla Europejska Partia Ludowa.

„Pozytywny krok naprzód”

W opinii EPP, wyniki głosowania TRAN to ważny kompromis między rozwojem praw pracowniczych i warunków pracy z jednej strony a utrzymaniem konkurencyjności i funkcjonowaniem jednolitego rynku z drugiej. Rynek ten jest bowiem fundamentem bogactwa i tworzenia miejsc pracy w Unii Europejskiej, a sztywny i protekcjonistyczny system zagroziłby konkurencyjności i funkcjonowaniu naszych firm.

 

Fot. ETF/Facebook

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu