Wzrost cen transportu i więcej biurokracji – tego firmy spodziewają się po zmianach w dyrektywie o delegowaniu

Wzrost cen transportu i więcej biurokracji – tego firmy spodziewają się po zmianach w dyrektywie o delegowaniu

Ten artykuł przeczytasz w 5 minut

Bartosz Wawryszuk

Bartosz Wawryszuk

Dziennikarz Trans.info

30.05.2018

Wzrost cen transportu i więcej biurokracji – tego firmy spodziewają się po zmianach w dyrektywie o delegowaniu

Wczoraj europosłowie przegłosowali rewizję dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zmiany będą miały poważne skutki dla polskich firm, także transportowych. Z badania, jakie zostało przeprowadzone na zlecenie Trans.INFO wśród przedsiębiorców z kilkunastu krajów UE wynika, że po wprowadzeniu zmian w dyrektywie załadowcy z zachodu przewidują wzrost cen usług transportowych. Przedsiębiorcy z krajów starej Unii wcale nie chcą rezygnować z współpracy z przewoźnikami z Europy Środkowo-Wschodniej. Zmiany w przepisach o delegowaniu, w ocenie uczestników badania wywołają także potężne zamieszanie i będą biurokratyczną udręką dla firm transportowych.

Pobierz raport

Zmiany w prawie obowiązującym w Unii Europejskiej, które będą dotyczyć pracowników delegowanych, mogą wywołać poważne konsekwencje gospodarcze i ekonomiczne dla całej Wspólnoty. Wiadomo już, że dotyczyć będą także sektora transportu drogowego – nowe elementy zmienionej dyrektywy będą miały zastosowanie do sektora transportu. Stanie się tak po wejściu w życie przepisów sektorowych, ujętych w Pakiecie Mobilności. Do tego czasu obowiązuje dyrektywa z 1996 r. – poinformował wczoraj w komunikacie prasowym Parlament Europejski.

Nie dziwi więc, że ankietowane firmy z tej branży oraz współpracujący z nimi przedsiębiorcy uważają, że skutkiem nowych regulacji będą wzrosty cen usług transportowych.

Dyrektywa o delegowaniu budzi wiele obaw przedsiębiorców

Podsumowując najważniejsze wnioski, jakie można wyciągnąć z badania dla Trans.INFO, widać że zmian przepisów o delegowaniu pracowników dotycząca transportu w przekonaniu przedsiębiorców będzie miała silny wpływ na ich biznes.

Po pierwsze, zarówno reprezentanci sektora transportowego, jak i ich zleceniodawcy spodziewają się wzrostu cen usług transportowych. Taka opinia przeważa bez względu na region, z którego pochodzą ankietowani.

Jak dyrektywa wpłynie na ceny usług transportowych?

Transport- wzrost cen - dyrektywa

Dyrektywa wzrost cen załadowcy

Infografika: Trans.INFO

Po drugie, zdecydowana większość badanych spodziewa się, że odczuje bezpośrednio skutki nowego prawa. Większy odsetek uczestników badania ze wschodnich krajów UE obawia się wzrostu obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród respondentów z zachodu, tylko załadowcy (czyli producenci i firmy handlowe) nie oczekują tego rodzaju problemów.

Czy nowe przepisy będą oznaczały wzrost obciążeń administracyjno-biurokratycznych w Twojej firmie?

Dyrektywa biurokracja transport

Dyrektywa Biurokracja załadowcy

Infografika: Trans.INFO

Po trzecie, przedsiębiorcy w większości nie widzą korzyści wynikających z wprowadzenia nowych zasad delegowania pracowników. Oczekuje tego tylko niespełna jedna trzecia przewoźników, spedytorów i logistyków z krajów zachodnich.

Czy Twoja firma odniesie jakieś korzyści z takich zmian?

Dyrektywa korzyści firmy transport

Infografika: Trans.INFO

Po czwarte, przedsiębiorcy z krajów Starej Unii w większości są zadowoleni z usług przewoźników z państw Europy Środkowo-Wschodniej. Współpracują z nimi często, a skłania ich do tego przede wszystkim jakość usług oferowanych przez firmy transportowe z Nowej Unii.

Co skłania do współpracy z przewoźnikami ze wschodu i centrum Europy?

Dyrektywa przewoźnicy ze wschodu

Infografika: Trans.INFO

Głos przedsiębiorców nie dochodzi do uszu polityków

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie serwisu Trans.INFO wzięli udział przedstawiciele różnych typów firm z sektora transportu drogowego (przewoźnicy, spedytorzy, operatorzy logistyczni) oraz reprezentanci przedsiębiorstw, które korzystają z ich usług, czyli tzw. załadowcy. Uczestnicy pochodzą z kilkunastu krajów – zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu UE i reprezentują podmioty gospodarcze różnej wielkości.

Celem badania było wysondowanie, jak zmiany w unijnych przepisach postrzegają firmy, które będą zmuszone do stosowania nowych regulacji. Głos tych przedsiębiorców nie jest bowiem w dostatecznie zauważalny w dyskursie politycznym i medialnym. Dlatego ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące zmian w dyrektywie, jak również skutków jakie mogą one wywołać dla gospodarki ogólnie oraz bezpośrednio dla ich przedsiębiorstw.

Fot. Fotolia

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)