Niemiecki naukowiec radzi, by klienci firm TSL przygotowali się na podwyżki cen rzędu nawet 20 proc.

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Niemiecki naukowiec radzi, by klienci firm TSL przygotowali się na podwyżki cen rzędu nawet 20 proc.

Powoli zaczyna się spóźniona, poważna dyskusja nad ekonomicznymi skutkami ewentualnego wprowadzenia w życie rozwiązań proponowanych w Pakiecie Mobilności, czyli inicjatywie Komisji Europejskiej zmieniającej zasady wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Warto odnotować głos niemieckiego naukowca prof. Petera Klausa, autorytetu z dziedziny zwanej statystyką logistyki. Prof. Klaus sugeruje, że już dziś klienci branży TSL powinni być otwarci na podwyżki cen rzędu co najmniej 15-20 proc.

Prof. Kalus opublikował niedawno w opiniotwórczej gazecie „Deutsche Verkehrs-Zeitung” rzeczowy artykuł, którego wnioski powinny skłonić racjonalnie myślących europejskich polityków do co najmniej refleksji i weryfikacji położonych na stole inicjatyw.

W swojej analizie niemiecki naukowiec wziął pod uwagę skutki stosowania wobec kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych oraz stosowania proponowanych zasad związanych z odbiorem tygodniowego wypoczynku. W szczególności chodzi o zakaz odbioru regularnego wypoczynku w kabinie pojazdu. Artykuł dotyczy przede wszystkim rynku niemieckiego, ale ze względu na jego wielkość autor wskazuje także na konsekwencje dla całej Europy.

Bardzo ciekawe są liczby wskazane przez prof. Klausa. Co tydzień w Niemczech pracuje około 150-160 tysięcy kierowców. Codziennie przejeżdżają oni łącznie 56 mln kilometrów. Tymczasem w tym największym i jednocześnie wiodącym pod względem gospodarczym państwie Europy brakuje dla tych kierowców około 50 tysięcy miejsc parkingowych, nie mówiąc już o miejscach noclegowych w hotelach i innych tego typu obiektach.

Gdyby nawet przyjąć teoretyczne założenie, że wskazane wyżej problemy dotyczące infrastruktury parkingowej i hotelowej zostaną bardzo szybko rozwiązane, to i tak należy się liczyć – zdaniem niemieckiego naukowca – z dodatkowymi bezpośrednimi kosztami ponoszonymi przez przewoźników w Niemczech rzędu 250 milionów euro rocznie. W skali całej UE daje to 1 miliard euro. Do tego dojdą koszty pośrednie z opłat parkingowych, wyższego ubezpieczenia, zwiększonego prawdopodobieństwa uszkodzenia i kradzieży pozostawionego bez nadzoru frachtu.

W realnym świecie problemy z brakującą infrastrukturą nie zostaną jednak rozwiązane w przewidywalnym i akceptowalnym okresie. Dlatego odpowiedzią rynku na proponowane regulacje będzie – zdaniem prof. Klausa – zmiana organizacji pracy przewozowej m. in. w kierunku:

– skrócenia trasy przejazdu dla kierowców przez ich wymianę na konkretnej pojedynczej trasie, przeczepianie jednostek napędowych, przeładunki itp.;

– zwiększenia pustych przebiegów związanych z wymuszonymi szybkimi powrotami, mimo dostępności przesyłek towarowych na powrót.

Podwyżki cen negatywnie wpłyną na całą gospodarkę UE

Ta wymuszona nowa organizacja pracy przewozowej spowoduje wzrost kosztów o ponad 20 proc. Peter Klaus sugeruje, że już dziś klienci branży TSL powinni być otwarci na podwyżki cen rzędu co najmniej 15-20 proc., aby w niedalekiej przyszłości mieć zabezpieczoną dostawę swoich towarów. Niestety te podwyżki będą miały jego zdaniem negatywny wpływ na całą unijną gospodarkę. M.in. odetną rozwijające się peryferyjne państwa Unii Europejskiej od znacznej części wspólnego rynku.

Ekspert przestrzega także przed skutkami dla środowiska oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już przy 1-procentowym wzroście pustych przebiegów oznacza to spalenie dodatkowych 180 milionów litrów oleju napędowego. A wynikający z tego wzrost natężenia ruchu drogowego zwiększy prawdopodobieństwo wypadków drogowych. Czyli zamiast spodziewanego w wyniku zaostrzenia przepisów socjalnych spadku liczby ofiar wypadków drogowych, w realnym świecie uzyskamy wynik przeciwny.

Za zgodą prof. Petera Klausa zamieszczamy pełną angielskojęzyczną wersję omawianego artykułu:

The controversy of the driving and rest time propositions and the inevitability of increasing prices in the road transport sector

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty