TransInfo

Fot. AdobeStock/Kruwt

Nowe zasady delegowania kierowców do Francji. Zobacz co zmienia Pakiet Mobilności

W 2016 roku we Francji nałożone zostały na firmy transportowe obowiązki związane z delegowaniem kierowców przez tzw. ustawę Loi Macron. Jakie są aktualne wymagania i czy Pakiet Mobilności wprowadza w tym zakresie zmiany?

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

We Francji podobnie jak w Polsce cyklicznie zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia o pracę. Aktualnie od stycznia minimalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia (SMIC mensuel brut) to 1603,12 euro.

Natomiast minimalne wynagrodzenie godzinowe, które otrzymuje pracownik we Francji to 10,57 euro. Wysokość tej stawki wynika z faktu, że we Francji obowiązuje 35 godzinny tydzień pracy.

Zmiany wprowadzone przez Pakiet Mobilności

Pomimo, iż zmiany prawne będące skutkiem uchwalenia Pakietu Mobilności powinny wejść w życie już 2 lutego 2022 r., na tę chwilę brak we Francji przepisów wykonawczych do Dyrektywy 2020/1057/UE. Na stronie rządowej jest dostępny jedynie projekt nowego dekretu.

Przepisy te przewidują następujące zasady delegowania kierowców do Francji:

  • firmy delegujące kierowców ciężarówek na terytorium kraju muszą złożyć deklarację delegowania za pomocą europejskiego systemu IMI, a następnie regularnie ją aktualizować,
  • w pojeździe należy przechowywać i każdorazowo przedstawiać funkcjonariuszom kontrolującym trzy rodzaje dokumentów:

– oświadczenie o oddelegowaniu, 

– zapisy z tachografu, 

– list przewozowy (CMR).

Inne dokumenty (takie jak umowa o pracę lub paski wypłaty) organy francuskie będą mogły uzyskać od firmy za pośrednictwem systemu IMI, który musi je przesłać w ciągu ośmiu tygodni.

  • informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia we Francji zostaną udostępnione na stronie internetowej ministra właściwego do spraw transportu,
  • System sankcji za nieprzestrzeganie zasad delegowania nie został zmieniony, ale dodano grzywnę piątej kategorii, nakładającą sankcje na pracodawcę mającego siedzibę na terytorium kraju, który nie przekazał w ciągu ośmiu tygodni dokumentów wymaganych przez władze przyjmującego państwa członkowskiego.
  • Tekst dekretu zawiera również przejściowy środek dostosowawczy: firmy mające siedzibę w państwach trzecich będą mogły nadal składać zaświadczenie o oddelegowaniu w SIPSI do czasu, gdy oświadczenie o oddelegowaniu w systemie IMI będzie dla nich dostępne.

Z dyrektywy, a także z informacji opublikowanych na portalu SIPSI (francuski portal internetowy służący do delegowania kierowców) wynika, że od 2 lutego 2022 r. powyższe wymagania będą jedynymi jakie będą obowiązywać zagraniczne firmy transportowe w trakcie wykonywania operacji transportowych na terenie Francji.

Uwaga!

Aby nie narazić się na kary pieniężne do czasu wejścia w życie nowego francuskiego dekretu warto przestrzegać dotychczasowych zasad delegowania, zarówno w zakresie generowania zaświadczeń przez system SIPSI, jak i zasad przedstawicielstwa.

Zakres zmian

Dla przypomnienia – z dyrektywy 2020/1057/UE wynika, że nowe zasady delegowania kierowców, oprócz przewozów kabotażowych obejmują również przewozy typu cross-trade. Zgodnie z leksykonem transportowym – jest to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw. Takie usługi potocznie często są nazywane „dużym kabotażem” lub „przerzutem”. Z delegowania wyłączone są natomiast przewozy tranzytowe, czyli przewóz ładunku z jednego państwa do drugiego, przez terytorium trzeciego, a także przewozy bilateralne – międzynarodowe przewozy ładunku do kraju siedziby lub z kraju siedziby.

Tagi