Płaca minimalna w 2019 r. będzie wyższa? Rząd dziś podejmie decyzję

Płaca minimalna w 2019 r. będzie wyższa? Rząd dziś podejmie decyzję

Dzisiaj rząd zajmie się podniesieniem od przyszłego roku wysokości płacy minimalnej. Według propozycji przedstawionej w ostatnich dniach przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, płaca minimalna w 2019 r. miałaby wynosić 2250 zł brutto. Jeśli rząd faktycznie chce podnieść minimalny zarobek – musi się spieszyć. Według przepisów, najpóźniej do 15 czerwca powinien przedstawić pracodawcom i związkom zawodowym szczegóły zmian, które wchodziłyby od 1 stycznia następnego roku.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto (1530 zł netto), a stawka godzinowa 13,7 zł. Z wypowiedzi przedstawicieli resortu rodziny i pracy wynika, że podniesienie w przyszłym roku minimalnego wynagrodzenia wynika z chęci utrzymania go na poziomie ok. 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Stąd propozycja, by płaca minimalna wynosiła 2250 zł, co oznacza, że pracownik dostawałby o 150 zł brutto więcej niż obecnie.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, mówiła wczoraj w mediach, że ustawowy wzrost płacy minimalnej w 2019 r. wyniósłby ok. 116 zł (na rękę – przyp. red.).

– Będziemy pracować nad tą propozycją z rządem oraz z partnerami społecznymi – zapowiedziała Rafalska.

Z wypowiedzi ministrów wynika ponadto, że minimalna stawka godzinowa powinna wzrosnąć o złotówkę (do 14,7 zł) i ma mieć zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (zarówno według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej i miesięcznej).

Wyższa płaca minimalna w 2019 r. – to wyższe dodatki i składki

Zamierzenia rządu z pewnością ucieszą pracowników zatrudnionych za „najniższą krajową”. Z drugiej strony, jeśli rząd wprowadzi podwyżkę płacy minimalnej, wzrosną także koszty pracy ponoszone przez pracodawców oraz składki ZUS płacone przez przedsiębiorców.

Na podstawie wysokości płacy minimalnej ustala się także wysokość wielu innych świadczeń, np. dodatku za pracę w nocy, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy, odprawy z tytułu zwolnień grupowych, minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, itd.

Fot. Bartosz Wawryszuk

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty
Najpopularniejsze