Od stycznia jednoosobowy przedsiębiorca traktowany jest jako konsument. Co to daje małym przewoźnikom?

Od stycznia jednoosobowy przedsiębiorca traktowany jest jako konsument. Co to daje małym przewoźnikom?

Od stycznia jednoosobowy przedsiębiorca traktowany jest jako konsument. Co to daje małym przewoźnikom?

Wraz z początkiem tego roku doszło do istotnej zmiany prawa z punktu widzenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Warto zapoznać się z tymi zmianami, gdyż dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy zyskują wiele istotnych przywilejów.

Według raportów GUS, w Polsce funkcjonują ponad 3 miliony działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Wszyscy oni będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa wprowadzonego niedawno przepisu art. 385(5) Kodeksu cywilnego:

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają:

1. zakaz umieszczania klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych w umowach z konsumentami. Katalog klauzul abuzywnych zawarty jest w art. 385 (3) Kodeksu cywilnego i dotyczy przykładowo kwestii ograniczania odpowiedzialności wobec konsumenta,

2. znacznie szersze prawo rękojmi, gdyż sprzedający nie będą już mogli wyłączyć umownie rękojmi,

3. prawo do domniemania istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeśli wada została stwierdzona w ciągu roku od wydania rzeczy,

4. możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni lub nawet 12 miesięcy, o ile sprzedawca nie poinformuje o prawie odstąpienia od umowy.

Uwaga! Nowelizacja ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie mogą z niego skorzystać spółki prawa handlowego (tj.: jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz S.A.) i inne osoby prawne.

Co więcej, jednoosobowi przedsiębiorcy nie będą chronieni we wszystkich przypadkach zakupy towarów na fakturę VAT. Ustawodawca ograniczył to do „sprzedaży niemającej charakteru zawodowego”. Należy przez to rozumieć transakcje nie mające bezpośredniego związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. W celu ułatwienia zaklasyfikowania danej sprzedaży wprowadzono w przepisie nawiązanie do klasyfikacji PKD. Sprawdzając danego przedsiębiorcę w bazie CEIDG można sprawdzić, jakie kody PKD wskazał jako właściwe do prowadzonej przez siebie działalności. Jeśli na liście znajduje się kod PKD, który można bezpośrednio powiązać z zakupem, to przedsiębiorca nie będzie mógł się powołać na nowy przepis odsyłający do sprzedaży konsumenckiej.

Przykłady:

– Właściciel firmy transportowej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i dokonujący zakupu ciągnika lub naczepy, która będzie wykorzystywana do profesjonalnego przewozu towarów nie zyska praw konsumenta.

– Właściciel firmy transportowej prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i dokonujący zakupu drukarki do biura będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa nowych przepisów.

– Właściciel firmy transportowej prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i dokonujący zakupu drukarki do biura nie będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa nowych przepisów.

Celem zmiany przepisów była ochrona małych przedsiębiorców w sytuacji, gdy dokonują zakupu sprzętu i nie mają na ten temat specjalistycznej wiedzy. Prawnicy jednak już teraz zwracają uwagę, że przepisy są niejasne i trudno jest jednoznacznie określić katalog sytuacji, w których przedsiębiorca zyskuje prawa konsumenta. Niemniej w perspektywie jednoosobowych przedsiębiorców nowelizację jako całokształt zmian należy ocenić pozytywnie, gdyż wprowadza ono dodatkową ochronę ich interesów.

Fot. Pixabay/planet_fox

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)