Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Pomiar spalin dla diesli, jakiego dokonuje się obecnie podczas badań technicznych nie pozwala wykryć samochodów z usuniętymi filtrami cząstek stałych. Instytut Transportu Samochodowego przygotował nowe kryteria, które zostaną wprowadzone do badań.

W celu ograniczenia nieprawidłowości w zakresie emisji spalin samochodowych Rząd Rzeczypospolitej Polskiej postanowił wprowadzić rozszerzony zakres kontroli oraz częściową zmianę metodyki badawczej przeprowadzanego cykliczne okresowego badania technicznego pojazdów, w zakresie badania emisji spalin m.in. zadymienia” – poinformował Mariusz Orion Jędrysik, sekretarz stanu w resorcie środowiska w odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą smogu.

“Projektowane przepisy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym, przewidują wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin pojazdu poddawanego okresowemu badaniu technicznemu przez stacje kontroli pojazdów” – dodał.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie z dróg aut, które najbardziej zanieczyszczają powietrze. Po wejściu w życie nowych przepisów pojazdy z wyciętym filtrem, nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja, to:

– wprowadzenie nowego, właściwego kryterium oceny zadymienia dla pojazdów mających silniki o poziomie emisji Euro 5 i Euro 6 (nie więcej jednak niż 0,2 m-1) oraz wykrywanie niesprawności filtra cząstek stałych (DPF),

– wprowadzenie nakazu wykonywania pomiaru w warunkach swobodnego przyspieszania silnika,

– wprowadzenie nadzoru i wymogów dla urządzeń wykorzystywanych do pomiarów na stacjach oraz procedury certyfikacji jednostkowej,

– wprowadzenie obowiązku archiwizacji wyników pomiaru. Wynik będzie, zapisywany w rejestrze stacji kontroli pojazdów oraz w wydawanym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Jak poinformowało nas Ministerstwo Infrastruktury, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 30 października 2018 r. został przyjęty przez Radę Ministrów i jest obecnie na etapie prac parlamentarnych.

Pod koniec zeszłego roku już w pierwszym czytaniu odrzucony został projekt poselski, zgodnie z którym za wycinanie filtra cząstek stałych albo za poruszanie się samochodem bez tego filtra grozić miało nawet 5 tys. złotych kary. Aktualnie za poruszanie się pojazdem, który nie spełnia norm emisyjnych, grozi wyłącznie kara 500 złotych, zaś policja może wyłącznie zatrzymać dowód rejestracyjny kierowcy podczas kontroli.

Fot. Trans.INFO

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu