Ustawa o tachografach ma obowiązywać już od czerwca. Oto najważniejsze zapisy

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Ustawa o tachografach ma obowiązywać już od czerwca. Oto najważniejsze zapisy

Obowiązkowe badanie tachografu w warsztacie w razie uzasadnionego podejrzenia inspektorów ITD, że został zamontowany wyłącznik i możliwość uzyskania czasowej, nieodnawialnej karty kierowcy – to tylko niektóre z przepisów, które znalazły się w Ustawie o tachografach, przyjętej wczoraj przez rząd. Większość przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 czerwca tego roku.

Ustawa w dużej mierze bierze za cel walkę z bezprawną ingerencją w tachografy. Stąd też zezwala ITD na wysłanie ciężarówki na obowiązkową kontrolę urządzenia mierzącego czas pracy kierowcy, jeśli funkcjonariusz ma obawy, że w środku może się znajdować wyłącznik. Rachunek za usługę zapłaci przewoźnik. Oczywiście, jeśli okaże się, że obawy były słuszne. Jeśli nie, zapłaci państwo.

Ponadto reklamowanie i sprzedaż urządzeń przeznaczonych do manipulowania tachografem zostały obłożone karami – od grzywny, po ograniczenie wolności lub jej pozbawienie do 2 lat. Autorzy ustawy wzięli pod lupę również działalność warsztatów. Odtąd nie będą mogli ich prowadzić m. in. przewoźnicy lub osoby, które zostały kiedykolwiek skazane za ingerencję w tachografy.

Czasowa karta kierowcy

Ustawa wprowadza również kilka zmian dotyczących kart kierowcy. Chociażby „wprowadza możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach wydawać czasowe i nieodnawialne karty kierowcy na okres nie przekraczający 185 dni – kierowcom zatrudnionym przez polskich przewoźników, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej lub państwach-stronach Umowy AETR (dotyczy pracy załóg wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe)” – czytamy w komunikacie na stronie rządu.

Poza tym określone zostały sytuacje, kiedy będzie możliwe cofnięcie karty kierowcy. Ustawodawca zezwala również na to, by kierowca mógł jeździć ciężarówką nawet wówczas, gdy zgubi kartę albo ktoś mu ją skradnie. Limit czasu w takich przypadkach został określony na 15 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy „konieczny jest powrót pojazdu do bazy”. Wówczas ten czas może się wydłużyć.

Duże zmiany dla prowadzących warsztaty

Sporą część ustawy zajmują również przepisy dotyczące działalności warsztatów, związanej z instalacją, sprawdzaniem, przeglądami lub naprawami tachografów cyfrowych. Po wejściu ustawy w życie dotychczasowe zezwolenia będą nadal ważne, jednak warsztaty “powinny dostosować swoją działalność do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy” – czytamy w komunikacie. – „Warsztaty prowadzące taką samą działalność, ale dotyczącą tachografów analogowych, będą ją mogły prowadzić do momentu wygaśnięcia ważności zezwolenia”.

Ponieważ ustawa wprowadza konieczność zatrudnienia w warsztacie technika, zezwolono również na to, by prezes Głównego Urzędu Miar przedłużał zezwolenia dotyczące sprawdzania tachografów analogowych. Będzie to możliwe jedynie na okres dwóch lat, licząc od momentu wejścia ustawy. „Chodzi o to, żeby podmioty te miały wystarczająco długi czas na zatrudnienie specjalistów, którzy będą odpowiednio wyszkoleni i zdadzą egzamin” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Większość przepisów ustawy ma obowiązywać od 1 czerwca 2018 r. Teraz dokument trafi do notyfikacji (czyli informacja o nim zostanie przesłana Unii Europejskiej), a następnie do Sejmu.

Fot. Trans.INFO

czas pracy

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty