Koniec prac nad ustawą zwalczającą zatory płatnicze. Zobacz, co podpisał prezydent

Koniec prac nad ustawą zwalczającą zatory płatnicze. Zobacz, co podpisał prezydent

Ustawa Stop Zatorom Płatniczym podpisana przez prezydenta. Zawiera ona m.in.: podniesienie o 2 punkty procentowe odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych oraz skrócenie dużym firmom terminów płatności do 60 dni, w relacjach z małymi przedsiębiorstwami.

Aktualizacja: 8 sierpnia, 9:48

Zatory płatnicze to jedna z największych bolączek przedsiębiorców w Polsce. Jak szacuje MPiT, zmaga się z tym nawet 90 proc. rodzimych firm.

Na każde tysiąc złotych przeciętny przedsiębiorca 250 złotych dostaje po terminie – podaje resort.

Głównych winnych widzi w dużych graczach, którzy kredytują się kosztem małych i średnich przedsiębiorców. W ten sposób duże firmy unikają konieczności brania kosztownych kredytów w bankach. Poszkodowani zaś godzą się na taki stan rzeczy, bojąc się utraty zleceń. Efektem są terminy płatności przekraczające w Polsce średnio 180 dni.

A to z kolei uderza w kondycję przedsiębiorstw.

Według BIG InfoMonitor niemal co piąta firma jest przekonana, że miałaby obroty wyższe o co najmniej 30 proc. gdyby nie kłopoty ze ściąganiem należności – podaje resort.

Tyle, jeśli chodzi o biznes w Polsce w ogóle. Przyglądając się branży transportowej można trafić na równie smutne statystyki. W samym 2017 r. opóźnienia płatności wyniosły średnio niemal 146 dni. To dużo więcej, niż rok wcześniej – wówczas było to 112,9 dnia – podaje Coface, międzynarodowa firma działająca w branży ubezpieczeń należności.  Zleceniodawcy nagminnie stosują terminy płatności sięgające kilku miesięcy. Ostatnie dane wskazują, że niemal 67 proc. z nich wytycza je w przedziale 91-120 dni.

Co zawiera ustawa?

Problemem postanowiło się zająć Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przygotowało zestaw rozwiązań, wśród których są m.in.:

  • skrócenie terminów zapłaty dla podmiotów publicznych do 30 dni. Zasady te nie obejmowałyby podmiotów leczniczych,
  • skrócenie terminów zapłaty w tzw. relacjach asymetrycznych, czyli między dużymi firmami a przedstawicielami MŚP (do 60 dni),
  • przykazanie największym firmom działającym w Polsce (jak podaje resort, chodzi o „grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro), by przekazywały ministerstwu raporty dotyczące praktyk płatniczych. Raporty te miałyby być publicznie dostępne. Pierwsze mają się pojawić w 2021 r.,
  • wprowadzenie ulgi na złe długi w PIT i CIT. „Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił)” – tłumaczy resort,
  • nadanie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowych uprawnień dotyczących ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory. Będzie on karał najbardziej opornych dłużników administracyjnymi karami pieniężnymi. „Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą” – zauważa MPiT,
  • możliwość odstąpienia od umowy, jeśli zapisany w niej będzie termin zapłaty przekraczający 120 dni,
  • wzrost odsetek za opóźnienia w transakcjach o 2 punkty procentowe, do 11,5 proc. Resortowi zależy bowiem, żeby kredytowanie się kosztem mniejszych kontrahentów było mniej opłacalne niż branie kredytu w banku, czego obecnie unikają więksi przedsiębiorcy,
  • poniesienie rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Obecnie niezależnie od wysokości świadczeń, taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności. Po zmianach stawki nie tylko wzrosną, ale i będą uzależnione od wysokości świadczeń.

Ustawę podpisał wczoraj prezydent Andrzej Duda. Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku.

Fot. Pixabay/Chronomarchie/public domain

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty