TransInfo

Trans.INFO nuotr.

Vilkikų grąžinimas į registracijos šalį gali didinti Lietuvos vežėjų metines sąnaudas net iki 1 mlrd. Eur

Nuo vasario 21 dienos įsigaliojus Mobilumo paketo įpareigojimui dėl vilkikų grąžinimo į registracijos šalį, verslas nežino, kaip šį reikalavimą teks taikyti praktikoje, kadangi Europos Komisija (EK) nėra paskelbusi nuostatos įgyvendinimo rekomendacijų.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės
|

22.02.2022

Tarptautinis transporto ir logistikos aljansas (TTLA) dėl to kreipėsi į Europos Komisiją ir ES transporto komisarę Adiną Valean, prašydamas išaiškinti nustatytų taisyklių taikymą dėl sunkvežimių grąžinimo ir pakartotinai paragino taikyti moratoriumą šiai Mobilumo paketo nuostatai. 

Vežėjai EK pateikė keliolikos punktų klausimyną, siekiant gauti išaiškinimus dėl transporto priemonių grąžinimo procedūrų, galimų išimčių taikymo, privalomos dokumentacijos. 

„Komisija savo rekomendacijų iki šiol nepaskelbė, nors pirmuosius vilkikus bus privaloma grąžinti jau po aštuonerių savaičių. Viena vertus, tai, kad EK reikalavimo įsigaliojimo dieną vis dar nėra pateikusi rekomendacijų dėl jo praktinio taikymo kelia didelį nerimą verslui. Antra vertus – šis delsimas gali rodyti ir tai, kad aiškaus pasiryžimo dėl reikalavimo įgyvendinimo nėra, todėl nereikėtų atmesti galimybės, kad vienoks ar kitoks sprendimas dėl jo peržiūros vis dar yra įmanomas“, – sako Povilas Drižas, TTLA vadovas. 

Jo teigimu, TTLA kartu su kitų ES vežėjų asociacijomis ir toliau dės pastangas, kad vilkiko grąžinimo reikalavimas būtų peržiūrėtas arba jo galiojimas sustabdytas iki ES Teisingumo Teismo sprendimo. Juolab kad šis kryptingas argumentuotos pozicijos pristatymas ES lygiu duoda pozityvių rezultatų: atlikta reikalavimo poveikio aplinkai ir ES vidaus  rinkai vertinimo studija, parengtas teisės akto dėl vilkikų grąžinimo nuostatos atšaukimo projektas.

Prieš metus atlikus poveikio aplinkai vertinimo studiją EK pareiškė, kad privalomas vilkikų grąžinimas kas aštuonias savaites į jų registracijos šalį padidintų aplinkos taršą ir kenktų ES vidaus rinkai. Studija parodė, kad kasmet į aplinką papildomai pateiktų beveik 3 mln. tonų anglies dvideginio, šimtai tonų azoto oksidų bei kietųjų dalelių.

EK parengtas pasiūlymas panaikinti įpareigojimą kas aštuonias savaites grąžinti vežėjų vilkikus į jų registracijos šalį tolesnei svarstymo procedūrai neteikiamas, laukiant ES Teisingumo Teismo sprendimo dėl minėtos nuostatos teisėtumo. P. Drižas atkreipia dėmesį, kad jeigu minėtas reglamentas liks galioti, nesant taisyklių išaiškinimui, verslas rizikuoja ne dėl savo kaltės tapti pažeidėjais ir už tai mokėti dideles baudas. 

Prieš mėnesį TTLA kartu su Lenkijos, Vengrijos, Kroatijos, Bulgarijos ir Rumunijos vežėjų asociacijomis kreipėsi į EK, ragindamos taikyti moratoriumą Mobilumo paketo nuostatai dėl vilkikų grąžinimo į registracijos šalį. Prašymas grindžiamas siekiu išvengti įrodyto neigiamo poveikio ES kelių transporto rinkai bei prieštaravimo ES žaliojo susitarimo tikslams. 

Verslas įspėja, kad dėl periodinio vilkikų grąžinimo ES pakraščio valstybių transporto bei pramonės įmonės patirs didelių papildomų išlaidų, kurios galiausiai nuguls ant galutinio vartotojo pečių. TTLA duomenimis, dėl ginčijamo ES reikalavimo vien Lietuvos atveju į šalį kasdien bus privaloma grąžinti apie 1 tūkst. vilkikų – šis veiksmas transporto įmonių metines sąnaudas gali padidinti maždaug 1 mlrd. Eur.

Paantraštės