KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Komitet stałych przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, zatwierdził dzisiaj wynegocjowany z Parlamentem Europejskim kompromisowy tekst nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Teraz projekt zmian w dyrektywie trafi do Parlamentu Europejskiego, gdzie nastąpi jego ostateczne przyjęcie. Wedle wcześniejszych zapowiedzi, europosłowie będą głosować w tej sprawie 21 czerwca.

Z punktu widzenia branży transportowej najważniejsze jest to, że potwierdziły się wcześniejsze doniesienia o tym, że międzynarodowy transport drogowy będzie objęty prawodawstwem sektorowym, które dopiero zostanie ujęte w Pakiecie Mobilności.

Jeśli chodzi o pozostałe branże, to celem zmienionej dyrektywy jest ułatwienie świadczenia usług przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwej konkurencji i poszanowania praw pracowników zatrudnionych w jednym państwie członkowskim a wysłanych do pracy tymczasowo do innego kraju.

Zmieniona dyrektywa ma zapewnić uczciwe płace i równe warunki dla delegowania w kraju przyjmującym, przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu usług.

– Przy dzisiejszym porozumieniu UE realizuje ważną zasadę równej płacy za taką samą pracę, zapewniając, że wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie w całej Unii. Lokalni lub delegowani pracownicy wykonujący tę samą pracę w tym samym miejscu będą mieli takie same warunki pracy i płacy. Porozumienie jest również sprawiedliwe i zrównoważone, ponieważ pomaga zachować swobodę świadczenia usług – powiedział Biser Petkov (na zdjęciu), minister pracy i polityki społecznej Bułgarii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Delegowanie pracowników – oto najważniejsze ustalenia:

– Wynagrodzenie będzie obowiązywać od pierwszego dnia delegowania, aby pracownicy delegowani korzystali z tych samych zasad wynagradzania, co pracownicy miejscowi w danym kraju.

– Wprowadzono pojęcie księgowania długoterminowego. Oznacza to, że pracownik zostanie uznany za oddelegowanego długoterminowo po 12 miesiącach (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy pod warunkiem uzasadnionego powiadomienia przez usługodawcę). Po tym okresie delegowany pracownik będzie podlegał prawie wszystkim aspektom prawa pracy kraju przyjmującego.

– Układy zbiorowe mogą być stosowane do delegowanych pracowników nie tylko w sektorze budowlanym, jak było do tej pory, ale we wszystkich branżach.

– Agencje pracy tymczasowej mają zagwarantować delegowanym pracownikom takie same warunki, które mają zastosowanie do pracowników tymczasowych zatrudnionych w państwie członkowskim, w którym prowadzone są prace.

– Ulepszono współpracę w zakresie nadużyć finansowych i nadużyć w kontekście delegowania.

– W przypadku międzynarodowego sektora transportu drogowego przepisy zostaną określone w przyszłym prawodawstwie sektorowym.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać dwa lata po wejściu w życie nowej dyrektywy. Jeżeli zostanie ona zatwierdzona ostatecznie do końca czerwca, przedsiębiorcy będą musieli stosować się do niej mniej więcej od drugiej połowy 2020 r.

Fot. European Union

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu