KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Ostatnia debata w Komitecie ds. Transportu Parlamentu Europejskiego nie przyniosła rozstrzygnięcia kwestii socjalnych w transporcie. Związki zawodowe kontratakują politycznie, a wpływowe europejskie organizacje przedsiębiorców (CLECAT, FIATA, EEA) wzywają do wyłączenia transportu międzynarodowego z delegowania.

Przed obradami Komitetu ds. Transportu Parlamentu Europejskiego, który miał 15 maja omawiać możliwe kompromisy w zakresie kwestii socjalnych w Pakiecie Mobilności, europejskie organizacje przedsiębiorców zaapelowały do europosłów o odrzucenie kompromisów Komitetu ds. Zatrudnienia PE, jako szkodliwych dla transportu (m.in. objęcie wszystkich operacji transportowych  delegowaniem) oraz wyłączenie kierowców międzynarodowych z modelu delegowania. Organizacje biznesowe wskazują, że stosowanie modelu delegowania do kierowców jest działaniem przeciwko osiągnięciom rynku wewnętrznego oraz negatywnie wpływa na branżę transportu i logistyki. W liście z 14 maja organizacje podkreślają między innymi, że proponowane przez Komisję Europejską zmiany są przeciwne transnarodowej naturze świadczonych usług, ani nie rozwiązują problemu kierowców nomadycznych.

Dla odmiany, europejskie federacje związków zawodowych w transporcie (ETF), wspierane przez krajowe związki zawodowe m. in. z Polski, prezentują stanowisko skrajnie przeciwne, apelując o zwalczanie tzw. dumpingu socjalnego.

Delegowanie w transporcie – bez jednoznacznego stanowiska

Komitet ds. Transportu PE jest podzielony wewnętrznie i nie podjął jeszcze decyzji. Nie ma jednoznacznego stanowiska europosłów, jak uregulować delegowanie w transporcie czy też kwestie kabotażu. Nie ma też jasności, w jaki sposób będzie uregulowania kwestia noclegu w kabinie – czy utrzyma się propozycja holenderskiego europosła Wima van der Campa, by dopuszczać nocleg w kabinie, gdy brak jest dostatecznej infrastruktury parkingowej.

Wątpliwości co do propozycji Komisji Europejskiej mnożą się, a konkretne decyzje mają być już podjęte na początku czerwca.

Fot. Wikimedia.org

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu