Unijna komisarz ds. transportu odpowiada węgierskim przewoźnikom. Liczyli chyba na więcej

Ten artykuł przeczytasz w 3 minuty

Unijna komisarz ds. transportu odpowiada węgierskim przewoźnikom. Liczyli chyba na więcej

Violeta Bulc, unijna komisarz ds.  transportu, odpowiedziała na apel partnerskiej organizacji TLP z Sojuszu na Rzecz Przyszłości Transportu w sprawie Pakietu Mobilności. W liście komisarz czytamy, że Violeta Bulc w pełni podziela obawy przewoźników o fragmentację wspólnego rynku w UE, choć jednocześnie podkreśla, iż model delegowania pracowników, w ocenie Komisji Europejskiej, miał i ma zastosowanie do branży transportu. Czy pozwoli to na osiągniecie funkcjonalnego kompromisu?

Węgierska Federacja Krajowych Przewoźników Prywatnych NIT, największa organizacja przewoźników na Węgrzech, która reprezentuje 4 tys. przewoźników, zatrudniających ok. 20 tys. pracowników w transporcie, wystosowała oficjalny list do Violetty Bulc, Komisarz UE ds. Transportu.

NIT w trakcie posiedzenia zarządu organizacji 22 marca br., połączonej z konferencją prasową, dokonał oceny obecnych prac nad Pakietem Mobilności w Parlamencie Europejskim. Wydarzeniu towarzyszyli Andor Deli – europoseł, członek Komitetu ds. Transportu w Parlamencie Europejskim, Szabolcs Takács – sekretarz stanu w gabinecie premiera, odpowiedzialny za sprawy europejskie, dr. Róbert Homolya – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Krajowego, odpowiedzialny za politykę transportową.

Po publicznym przedstawieniu sprawozdania przez sekretarzy stanu oraz zaproszonych gości, zarząd NIT przyjął uchwałę oraz przekazał jej treść rządowi węgierskiemu i węgierskim przedstawicielom w Parlamencie Europejskim oraz komisarz Violecie Bulc w formie oficjalnego listu.

Violeta Bulc podtrzymuje stanowisko ws. Pakietu Mobilności

NIT zaapelował, by Pakiet Mobilności oraz przepisy o delegowaniu pracowników nie zagrażały swobodzie przepływu pracowników, usług i towarów. Zaakcentował też, że zjawisko protekcjonizmu powinno być powstrzymane tak jak polaryzacja rynku, która zagraża istnieniu, co najmniej 120 tys. krajowych miejsc pracy. NIT podkreślił, iż przepisy Pakietu Mobilności powinny być proste i łatwe w stosowaniu. Nie mogą zwiększać obowiązków administracyjnych przewoźników. NIT z całą stanowczością wyraził także swój sprzeciw wobec objęcia transportu przepisami o delegowaniu pracowników, opierając to stanowisko na przepisach europejskich.

Odpowiedź Komisarz Bulc, nie przynosi jednak przełomu. Komisja Europejska podtrzymuje swoje stanowisko, iż Pakiet Mobilności jest odpowiedzią na zwiększające się obciążenia administracyjne przewoźników. Silnie akcentuje, że przyjęty w Pakiecie Mobilności model pracy kierowców międzynarodowych oparty na delegowaniu jest zasadny i obowiązujący.

Negocjacje na ten temat, dotyczące stosowania przepisów o delegowaniu w transporcie ciągle trwają. Czy uda się osiągnąć kompromis, który nie ograniczy wymiany towarowej w UE pokażą najbliższe tygodnie.

Fot. European Union

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty